Technologie, umění a společnost potáhnou za jeden provaz

18. prosince 2023

Téměř tři desítky organizací z oblasti nových technologií, umění, humanitních a sociálních věd se spojily s cílem spolupracovat na řešení celospolečenských problémů. Kreativní a inovační centrum TAH – Technology, Art, Humanities – je historicky nejširší celonárodní iniciativou v dané oblasti a patří k průkopníkům i na evropské úrovni.

Umělá inteligence, syntetická média, počítačová lingvistika, umění, design, etika, ekonomie či sociologie jsou jen omezeným výčtem oblastí, které bude propojovat nově vznikající Centrum TAH. Jeho podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny.

„Technologický pokrok je katalyzátorem změn a je nezpochybnitelné, že řešení společenských výzev vyžaduje širokospektrální mezioborovou spolupráci, která těží i z přesahu do technických či přírodovědných oborů. Proto na Univerzitě Karlově vznikla před několika měsíci iniciativa, která se nyní zhmotnila v Manifestu TAH. Jsem velmi rád, že se odborná veřejnost a řada významných institucí začíná takto propojovat a v dohledné době tak umožní vznik zcela nových a přínosných interdisciplinárních řešení,“ říká prorektor Univerzity Karlovy Martin Vlach.

Manifest s dosud 29 signatáři z řad předních českých vysokých škol, výzkumných organizací a dalších institucí – včetně MFF UK – byl představen 14. prosince na půdě UMPRUM za účasti zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, kultury a školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho podstatným bodem je budování silných vztahů mezi akademickým sektorem, praxí, státní správou, samosprávou a veřejností. Přístup k současným výzvám z různých perspektiv může podle zapojených organizací odkrýt nové, ekonomicky i společensky prospěšné možnosti, zdroje a inovativní řešení, a to i mimo kulturní a kreativní odvětví.

MgA. Jan Hajič, Ph.D., představil Centrum TAH ve vysílání České televize

Centrum chce být významným hráčem při formování tuzemských i evropských politik, ale také vytvářet společné vzdělávací programy, sdílet zkušenosti či rozvíjet nová výzkumná témata. V současné době volné sdružení participujících organizací se v budoucnu zaměří na založení právnické osoby se sítí regionálních kontaktních míst.

Tisková zpráva
Foto Evgeniia Tokmakova