Technici a filozofové spolupracují na vývoji počítačových her

13. srpna 2013
Úspěšnou spolupráci na výuce tvorby počítačových her a výukových simulací zahájila MFF UK s Filozofickou fakultou v roce 2010. Nabízených kurzů se doposud zúčastnilo více než sto studentů obou fakult. MFF UK nyní v této oblasti usiluje o akreditaci navazujícího magisterského studia.

Úspěšnou spolupráci na výuce tvorby počítačových her a výukových simulací zahájila MFF UK s Filozofickou fakultou v roce 2010. Nabízených kurzů se doposud zúčastnilo více než sto studentů obou fakult. MFF UK nyní v této oblasti usiluje o akreditaci navazujícího magisterského studia.

„Prací v mezioborovém týmu získávají studenti neocenitelné zkušenosti. Kurz Vývoj počítačových her byl původně určen pouze pro programátory MFF UK. Dnes s nimi na vývoji her spolupracují studenti FF UK a týmy obvykle doplňují i kolegové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří působí jako grafičtí designéři,“ říká Cyril Brom z MFF UK, který kurz společně s Martinem Klímou z Prague Game Studios a Otakarem Niederem z Bohemia Interactive Simulations založil.

Stěžejním předmětem je Vývoj počítačových her, kde na tvorbě vlastní malé počítačové hry spolupracují nejen studenti MFF UK a FF UK, ale i Českého vysokého učení technického v Praze nebo Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Dalšími nabízenými kurzy jsou Počítačové hry jako sociokulturní fenomén, kde studenti v mezioborových týmech zkoumají širší aspekty počítačových her, či Výukové simulace v praxi, kde se studenti FF UK seznamují s navrhováním a implementací výukových simulací.

Tematiku mohou zájemci studovat na MFF UK v rámci studijního programu Informatika a na FF UK v rámci Studia nových médií. V budoucnu se dá v souvislosti se vzrůstajícím zájmem o využití počítačových her a simulací pro vzdělávací účely očekávat další rozvoj takto zaměřené výuky. Nabízejí se směry programování tzv. „chytrých“ telefonů nebo programování Arduina, open-sourceové hardwarové platformy.

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

- OMK -

Z médií:

Historie není nuda…, iDnes, 14. 9. 2013

Pořad Leonardo, Český rozhlas Plus, 3. 10. 2013