SuperKEKB: Japonská premiéra s českou účastí

2. března 2016
Částicová fyzika se dočkala dalšího urychlovače. Osm let po spuštění LHC ve švýcarském CERN zahájil svůj testovací režim SuperKEKB v japonské laboratoři KEK nedaleko Tokia. První svazky urychlil v průběhu února.

Částicová fyzika se dočkala dalšího urychlovače. Osm let po spuštění LHC ve švýcarském CERN zahájil svůj testovací režim SuperKEKB v japonské laboratoři KEK nedaleko Tokia. První svazky urychlil v průběhu února.

Hlavním úkolem zařízení SuperKEKB je urychlování a následné srážení elektronových a pozitronových (antielektronových) svazků o různých energiích. Elektronový svazek získává v prstenci o obvodu zhruba tři kilometry energii až 7 GeV, druhý oddělený prstenec zajišťuje urychlení pozitronového svazku na 4 GeV, pochopitelně s opačným směrem oběhu. Koncepce zařízení je tedy podobná LHC. Jde o uzavřený urychlovač, v němž obíhají elektrony a pozitrony v magnetickém poli ve dvou trubicích a v okamžiku srážky jsou zaostřeny na zlomky mikrometru proti sobě.

Srážky obou svazků budou produkovat velké množství nových částic, jejichž rozpady bude sledovat nový experiment Belle II, na němž se významně podílejí také vědci z MFF UK. Cílem experimentu je studium vlastností elementárních částic a antičástic a hledání projevů fyziky za Standardním modelem elementárních částic. Experimentální výsledky by měly pomoci i k objasnění záhady chybějící antihmoty ve vesmíru.

Čeští vědci a studenti přispívají také k vývoji a budování křemíkového pixelového detektoru, který je vyráběn a sestavován v Evropě. Dále se podílejí na vývoji programového vybavení a metod analýzy dat.

SuperKEKB je prvním světovým urychlovačem spuštěným od startu LHC ve švýcarské laboratoři CERN. Ve srovnání s ním sice nedosahuje tak vysoké energie částic, ale po úplném spuštění v roce 2018 mu připadne světové prvenství v intenzitě svazků, která bude desetinásobkem intenzity LHC.

Další informace: www.kek.jp

Kontakt: Doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

– Tisková zpráva, OMK –