Studenti učitelství představili své závěrečné práce

2. července 2019

Ve čtvrtek 20. června se na Matfyzu uskutečnila celostátní soutěžní přehlídka bakalářských a diplomových prací zaměřených na didaktiku fyziky. V pražské Troji se sešli studenti učitelství fyziky z Brna, Olomouce a Prahy.

Soutěžní přehlídku uspořádala Katedra didaktiky fyziky MFF UK společně s Fyzikální pedagogickou společností JČMF. Záštitu nad akcí, která se na Matfyzu konala poprvé, převzal proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach. Ten ve svém úvodním projevu mimo jiné zmínil citelný nedostatek učitelů fyziky a vysoce ocenil studenty, budoucí učitele fyziky, kteří se soutěžní přehlídky zúčastnili.

Odborná porota ve složení doc. Zdeněk Drozd, dr. Marie Snětinová (oba z KDF MFF UK), dr. Renata Holubová (PřF UP), dr. Jan Válek a dr. Tomáš Miléř (oba z PdF MU), spolu s dalšími účastníky a návštěvníky akce, nejprve vyslechla prezentace přihlášených bakalářských prací a poté prezentace prací diplomových. Z diplomové sekce se bohužel několik účastníků na poslední chvíli omluvilo.

Po závěrečné poradě poroty bylo určeno následující pořadí bakalářských prací:

1. místo Bc. Anna Kufová (Přírodovědecká fakulta UP):
Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
2. místo Bc. Jakub Ivanič (Přírodovědecká fakulta UP):
Sbírka řešených úloh z molekulové fyziky a termiky
3. místo Bc. Anna Tomková (Pedagogická fakulta MU):
Voda
Bc. Daniel Jandora (Pedagogická fakulta MU):
Možnosti využití Newtonových Principií pro výuku

V kategorii diplomových prací byly uděleny dvě ceny:

1. místo Mgr. Aneta Čermáková (Katedra didaktiky fyziky MFF UK):
Podpora realizace a vysvětlení problematických fyzikálních pokusů ve výuce na prvním stupni ZŠ – minipřípadová studie
2. místo Mgr. Ing. Filip Hložek (Katedra didaktiky fyziky MFF UK):
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na ZŠ a SŠ.

V závěrečné neformální diskusi se všichni účastníci přehlídky shodli na tom, že takovéto setkávání studentů učitelství fyziky z různých fakult je užitečné a bude dobré v něm pokračovat.

KDF