Studenti Matfyzu slavili úspěch na mezinárodní matematické soutěži

23. srpna 2021

Ve dnech 2. – 8. srpna 2021 se konal již 28. ročník mezinárodní matematické soutěže IMC. V konkurenci 113 týmů z celého světa obsadili studenti Matfyzu čtvrté místo.

Soutěž IMC (International Mathematics Competition for University Students) je vysokoškolskou obdobou Mezinárodní matematické olympiády (IMO), studenti v ní však nereprezentují svou zemi, ale univerzitu. Prestižní klání se tradičně koná v bulharském Blagoevgradě, v posledních dvou letech bylo však kvůli nejisté pandemické situaci přesunuto do online prostoru.

Formát soutěže je podobný jako u IMO. Hlavní část soutěže probíhá dva dny, každý den studenti obdrží čtyři úlohy, na jejichž řešení mají čtyři hodiny. Za každou úlohu může soutěžící dostat až deset bodů, přičemž se hodnotí především úplnost zdůvodnění (důkazů). Řešení jsou psána v angličtině a v úlohách se objevují vysokoškolská témata jako matematická analýza (reálná či komplexní), algebra, lineární algebra, kombinatorika, geometrie či teorie čísel.

Do letošní soutěže se zapojilo téměř šest stovek vysokoškoláků ve 113 týmech. Matematicko-fyzikální fakultu UK zastupovala šestičlenná skupina ve složení Matěj Doležálek, Jonáš Havelka, Bc. Pavel Hudec, Matouš Menčík, Bc. Martin Raška a Alina Yan. Tým vedl doc. Tomáš Bárta z Katedry matematické analýzy.

V kategorii jednotlivců dosáhl nejlepšího výsledku Matouš Menčík, který získal 55 bodů a v soutěži obsadil 16. místo. V soutěži týmů (pořadí týmu je stanoveno součtem bodů tří nejlepších zvětšeným o aritmetický průměr bodových zisků všech členů týmu) studenti společně vybojovali čtvrtou příčku. Za sebou tak nechali například týmy z Budapešti, Varšavy či Moskvy. První místo v soutěži patří studentům St Petersburg University.

Kompletní výsledkové listiny, zadání úloh i jejich řešení jsou dostupné na stránkách soutěže.

Katedra matematické analýzy MFF UK