Střední Evropu sjednotí CERIC

7. srpna 2014
CERIC spojí v nejbližších letech výzkumné kapacity v oblasti materiálových věd a nanotechnologií v rámci střední Evropy. Českou republiku zastupuje v projektu Skupina fyziky povrchů MFF UK.

CERIC spojí v nejbližších letech výzkumné kapacity v oblasti materiálových věd a nanotechnologií v rámci střední Evropy. Českou republiku zastupuje v projektu Skupina fyziky povrchů MFF UK.

Konsorcium středoevropské výzkumné infrastruktury (CERIC) představuje v rámci celé Evropy unikátní projekt. V principu jde o propojení špičkových materiálových a nanotechnologických pracovišť do většího celku, který dokáže svým členům i uživatelům zvenčí nabídnout komplexní výzkumné možnosti v režimu tzv. otevřeného přístupu. CERIC je tedy střechovou organizací a kontaktním místem. Zúčastněným státům usnadňuje přístup ke špičkovému výzkumu, zároveň vytváří rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu.

„Do úzké spolupráce vstupují nejlepší národní výzkumná pracoviště. CERIC tak je nejen příslibem mimořádných výsledků do budoucna, ale i zhodnocením stávajícího špičkového výzkumu v rámci celé střední Evropy,“ komentoval ideu konsorcia prof. Vladimír Matolín, který je zároveň členem jeho valného shromáždění a správní rady za ČR.

Ve středoevropské výzkumné infrastruktuře se dnes sdružují Česká republika, Itálie, Rakousko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko. Připojení v blízké době plánují ještě Maďarsko, Polsko a Chorvatsko. Národní státy pak konkrétně reprezentují vybraná pracoviště, jejichž výzkumné kapacity, přístrojové vybavení a know-how představují hlavní vklad. V případě ČR jde o dvě laboratoře, konkrétně o Optickou dráhu pro vědu o materiálech (MSB) provozovanou na synchrotronu Elettra v Terstu a o Laboratoř fyziky povrchů (SPL), která je součástí Katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Vedoucí skupiny prof. Matolín k tomu dodává: „V rámci poměrně složitého rozhodovacího procesu vybralo nakonec MŠMT ČR jako reprezentanta právě Univerzitu Karlovu a infrastrukturu zaměřenou na fyziku povrchů. Věříme, že se tím nejen urychlí náš stávající výzkum, ale že se především otevřou nové možnosti nejen pro MFF UK, ale i ostatní pracoviště v ČR, s využitím infrastruktur partnerských států.“

Českou republiku tak v rámci konsorcia zastupuje pracoviště, které má velkou zkušenost v oblasti mezinárodní a národní spolupráce a může se pochlubit 90 odbornými publikacemi, vzniklými jen za poslední tři roky ze společných prací se zahraničními nebo národními týmy. Nové možnosti uplatnění najdou také doktorandi jak ze Skupiny fyziky povrchů, tak z dalších pracovišť, protože CERIC nabízí postdoktorandské pobyty v široké oblasti materiálového výzkumu (prvních osm postdoktorandů z pěti zemí už prošlo konkurzem).

Jednání o vzniku CERIC začala v roce 2011, Evropská komise infrastrukturu definitivně ustanovila v červnu letošního roku a na valném shromáždění v Miláně za účasti eurokomisařky pro vědu, výzkum a inovace Máiry Geoghegan-Quinn a italské ministryně pro vzdělání, vědu a výzkum Stefanie Giannini byla činnost CERIC zahájena.

Statutárním sídlem CERIC je pro následujících pět let italský Terst.

-omk-

Další články