Sterilní neutrina zůstávají neodhalena

2. října 2014
Neutrinový experiment Daya Bay publikoval nové výsledky hledání „sterilních“ neutrin.

Neutrinový experiment Daya Bay publikoval nové výsledky hledání „sterilních“ neutrin.

Ač detekce neutrin není snadná, podařila se poprvé již před skoro šedesáti lety a dnes mají elektronová, mionová a tauonová neutrina pevné místo ve standardním modelu mikrosvěta. Existují ale teoretické spekulace o existenci tzv. sterilních neutrin, která by neinteragovala s běžnou hmotou, jen se trochu „míchala“ s těmi běžnými. Taková neutrina by byla pozorovatelná krajně obtížně, mohla by ale částečně odpovídat za temnou hmotu ve vesmíru, o níž dosud nevíme skoro nic.

Sterilní neutrina hledá experiment Daya Bay v jižní Číně, na kterém pracuje také skupina vědců a studentů z ÚČJF MFF UK v Praze. Na jejich existenci by bylo možno usuzovat, pokud by byl pozorován úbytek elektronových antineutrin, vzniklých v jaderném reaktoru, který nelze vysvětlit přeměnou na mionová nebo tauonová neutrina. Experiment Daya Bay získal dosud nejvíce dat z pozorování elektronových antineutrin a příslušný úbytek nebyl pozorován. Významně se tak zmenšil prostor pro hledání sterilních neutrin.

Své výsledky publikuje nyní v prestižním časopisu Physical Review Letters, pre-print verze článku je dostupná na této adrese.

- tisková zpráva -