Stanovisko MFF UK k využívání umělé inteligence ve výuce

14. dubna 2023

V poslední době výrazně vzrostla efektivita a tím i vliv prostředků umělé inteligence (AI) na vzdělávací procesy všech úrovní. Matematicko-fyzikální fakulta UK nemá v úmyslu vystupovat proti využívání prostředků AI formou restrikcí a zákazů, je však v jejím zájmu, aby se zaměstnanci a studenti při využití těchto prostředků řídili níže odkazovanými pravidly, a aby se práce s prostředky AI stala spíše výzvou a příležitostí k zefektivnění vzdělávacího procesu, nikoli prostředkem k porušování etiky akademické a vědecké práce v nejširším slova smyslu.

MFF UK vítá aktuálně vydané Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě, ke kterému se hlásí a jehož znění podporuje. Vyzýváme nejen pedagogy a studenty, ale i vědecké pracovníky a další zaměstnance MFF UK, aby se do doby, než případně vydá své stanovisko Univerzita Karlova, seznámili se stanoviskem Masarykovy univerzity a řídili se jeho doporučeními.

Jménem vedení MFF UK
M. Rokyta
děkan


(English version of this text is available here.)