Spolupráce s Fulbrightem pokračuje

18. října 2021

Matfyz bude i nadále aktivně spolupracovat s Fulbrightovou komisí. Potvrdil to podpis memoranda o vzájemné spolupráci pro nadcházející léta.

Děkan MFF UK doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., a výkonná ředitelka Komise J. Williama Fulbrighta RNDr. Hana Ripková, Ph.D., podepsali v pondělí 11. října 2021 Letter of Understanding jako výraz oboustranné vůle pokračovat v dosavadní spolupráci i v akademickém roce 2023/24 a letech následujících.

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. V rámci této spolupráce bude i v následujících letech mimo jiné možné přivítat na MFF UK jak významné vědce a odborníky v kategorii Distinguished, tak mladé nadějné vědecké pracovníky v kategorii Scholar.

Doposud je spolupráce založena na předchozí deklaraci z roku 2013.

OPMK, foto Tomáš Rubín