Společná cesta informatiků a matematiků

15. října 2018

Zářijové setkání sedmi desítek učitelů matematiky a informatiky nastínilo nové možnosti vzájemné spolupráce.

Setkání učitelů matematiky a informatiky se uskutečnilo ve čtvrtek 20. 9. na Malé Straně v rámci závěrečné konference projektu DIS-CODE. Zahájení se ujal proděkan pro informatickou sekci MFF UK prof. Jiří Sgall, který upozornil na nedostatečnou úroveň výuky informatiky na základních a středních školách: „Zatímco většina studentů, kteří nastupují na Matfyz, má potřebné základní znalosti matematiky, v informatice obvykle znatelně pokulhává.“ Právě vzájemná spolupráce učitelů informatiky a matematiky může být jednou z cest, jak tuto situaci zlepšit.

Série krátkých vystoupení a dílen nastínila, jak může taková spolupráce v praxi vypadat. Prof. Ivan Kalaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky bratislavské Univerzity Komenského v úvodní přednášce hovořil o historických souvislostech výuky obou předmětů, aktuální situaci a společných metodických východiscích. V závěru představil prostředí Emil, v němž se nejmladší děti krok za krokem seznamují s programováním a informatikou a zároveň si procvičují matematiku.

Následoval blok „reklam“, v němž se představily další projekty propojující obě oblasti, jako je DIS-CODE, Podpora rozvoje informatického myšlení nebo Informatikáři informatikářům, dále soutěž Bobřík informatiky, kurzy Centra pro talentovanou mládežKhanovy školy, korespondenční semináře M&MPikomat, kampaň CodeWeek či facebooková skupina Učíme informatiku. V praktických dílnách si účastníci vyzkoušeli programování v prostředí Scratch nebo získali tipy na výuku matematiky pomocí Ozobotů.

Setkání zorganizovala Jednota školských informatiků ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Kompletní program je dostupný na webových stránkách akce.

Daniel Lessner