Spektroskopie, ceremonie a hostující profesoři

5. března 2015
Ve středu proběhla další z cyklu Strouhalovských přednášek, která byla tentokrát věnována prof. Janu Valentovi a spektroskopii nanomateriálů. U této příležitosti bylo taktéž předáno ocenění Fondu Bernarda Bolzana a děkan Jan Kratochvíl představil nové hostující profesory.

Ve středu proběhla další z cyklu Strouhalovských přednášek, která byla tentokrát věnována prof. Janu Valentovi a spektroskopii nanomateriálů. U této příležitosti bylo taktéž předáno ocenění Fondu Bernarda Bolzana a děkan Jan Kratochvíl představil nové hostující profesory.

Prof. Valenta v přednášce s názvem „Ultramikroskopie a spektroskopie jednotlivých nanoobjektů“ nastínil základní principy zobrazování a spektroskopie jednotlivých nanoobjektů ilustrovaných příklady vlastního výzkumu především na křemíkových nanokrystalech a nanodrátcích. V průběhu přednášky bylo použito několik jednoduchých experimentálních demonstrací.

Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. vystudoval obor chemická fyzika a doktorát získal v oboru kvantová optika a optoelektronika na MFF UK. Vedle domovské fakulty působil ve skupině nelineární optiky Ústavu fyziky a chemie materiálů ve Strasbourgu, v nanokřemíkové skupině na Královské technice ve Stockholmu, Ústavu pokročilé energie Kjótské univerzity či Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se hlavně luminiscenční spektroskopií nanomateriálů a fotonických struktur, vývojem extrémních spektroskopických technik a nanotechnologií pro biomedicínské aplikace. Také se věnuje vědecké fotografii, studiu historie vědy a její popularizací (je kurátorem Malé galerie vědeckého obrazu MFF).

Po skončení přednášky následovala ceremonie pro oceněné. Nejprve proběhlo ocenění pedagogů dle výsledků studentské ankety MFF UK za zimní semestr. Poté docentka Zuzana Prášková předala Cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana do rukou RNDr. Dušana Pokorného, PhD. z Matematického ústavu UK za soubor dvou prací na téma Křivosti pro singulární množiny.

Dalším významným bodem odpoledne bylo představení hostujících profesorů. Dekret si převzala dánská matematička Eva Bjorn Vedel Jensen, D.Sc., která se realizuje na poli stereologie, prostorové statistiky a stochastické geometrie. Spolupracuje s Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Druhým hostujícím profesorem se stal Walter Binder, Ph.D. ze Švýcarska aktivní ve výzkumných oblastech týkajících se moderních programovacích jazyků a programovacích prostředí (dynamická analýza, transformace kódu, optimalizace a další). Své aktivity spojuje s Katedrou distribuovaných a spolehlivých systémů.

- OMK -