Soutěž na pilotní expozici vzdělávacího centra Didaktikon

1. června 2021

Univerzita Karlova v rámci projektu Hyb4City vyhlašuje soutěž na realizaci pilotní části interaktivní popularizační vědecké expozice v Kampusu Hybernská, která by se stala základem budoucího vzdělávacího minicentra s pracovním názvem Didaktikon.

Účelem vznikající expozice je inovativními didaktickými přístupy zprostředkovávat poznání žákům středních a základních škol, občanům města Prahy a také široké veřejnosti, které pochází ze znalostních domén Univerzity Karlovy. Účelem minicentra Didaktikon je netradiční představení několika vědeckých problémů v kontextu celospolečenských výzev, přičemž je položen důraz na nutnost jejich mezioborového řešení. Soutěž je určena pro akademické pracovnice/pracovníky UK a/nebo studentky/studenty UK.

 

Podklady a kompletní podmínky na bit.ly/DIDAKTIKON

 

Příjem přihlášek: 24. května 2021 – 27. června 2021.

Vyhodnocování návrhů projektů: 28. června 2021 – 15. srpna 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže: konec srpna 2021.

Začátek řešení projektu: září 2021.

Předpokládaná instalace/realizace: listopad 2021 – únor 2022.

Návrh projektu (exponátu) musí být mezifakultní, tzn. s účastí nejméně dvou osob, z nichž každá studuje nebo je zaměstnána na jiné fakultě Univerzity Karlovy.

 

Další podrobnosti v článku Magazínu Forum

 

OPMK, foto Hynek Glos