Soutěž mladých spektroskopiků

23. prosince 2016
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každým rokem soutěž pro mladé autory do 35 let. Mezi letošní oceněné patří i dva studenti MFF UK.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každým rokem soutěž pro mladé autory do 35 let. Mezi letošní oceněné patří i dva studenti MFF UK.

Předložené práce soutěží ve dvou kategoriích: A) diplomové práce, B) publikované původní práce, resp. soubor prací. V každé kategorii jsou udělena 3 místa, s oceněním je spojena finanční odměna. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Soutěž se tentokrát uskutečnila v Brně na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, čestným předsedou poroty byl prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

V kategorii A obsadil Miloslav SurýnekKatedry chemické fyziky a optiky 3. místo s prací Optická spektroskopie magneticky uspořádaných materiálů. V kategorii B získal Michael Greben ze stejné katedry 3. místo za práci Advanced optical spectroscopy of semiconductor nanostructures. Na dalších příčkách se umístili autoři z Masarykovy univerzity, Fyzikálního ústavu AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

– OMK –