Software z Matfyzu příkladem úspěšného transferu

26. července 2019

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague uzavřela licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly na MFF UK.

Software vyvinutý Ústavem formální a aplikované lingvistiky pomáhá automaticky porozumět gramatické struktuře textu. V praxi je součástí mnoha systémů od chatbotů a strojového překladu až po analýzu novinových článků, právních dokumentů nebo příspěvků na sociálních sítích. Finanční zisk z prodeje bude reinvestován do primárních činností univerzity.

Geneea Analytics s.r.o. vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na pokročilou analýzu textu. Nejčastěji analyzuje novinové články a zákaznickou zpětnou vazbu. Jejích cloudových služeb využívají hlavně zákazníci v České republice, na Slovensku, v Británii a USA. V poslední době se intenzivně věnuje i tzv. robotické žurnalistice, zejména automatickému vytváření novinových článků.

Charles University Innovations Prague s.r.o. je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností UK, jež spolupracuje s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK. Na její činnost dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů o spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.

CUIP