Siemens ocenil profesora Podolského jako nejlepšího pedagoga

23. března 2023

Profesor Jiří Podolský z Ústavu teoretické fyziky MFF UK byl oceněn v rámci 25. ročníku udílení Cen Wernera von Siemense.

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (Foto: Tomáš Rubín)

Cena Wernera von Siemense je tradiční ocenění, které je každoročně udíleno ve spolupráci s českými univerzitami a AV ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Na slavnostním vyhlášení 25. ročníku, které se uskutečnilo ve středu 22. března, získalo pamětní medaili a finanční odměnu celkem 19 laureátů v osmi kategoriích. V kategorii nejlepší pedagogický pracovník byl odbornou porotou oceněn profesor Jiří Podolský.

Profesor Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky. Kromě výuky se intenzivně věnuje i popularizaci fyziky a astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih od předních světových fyziků. V rámci vlastního výzkumu se zaměřuje především na relativistickou fyziku a kosmologii, ve kterých patří mezi přední české odborníky.

OPMK