Setkání s Higgsovým bosonem

11. prosince 2013
V den udílení Nobelových cen se sešli v refektáři MFF UK zájemci o problematiku Higgsova bosonu. V přednáškách zažili skutečně blízké setkání s částicí, která postupně ztrácí svá tajemství.

V den udílení Nobelových cen se sešli v refektáři MFF UK zájemci o problematiku Higgsova bosonu. V přednáškách zažili skutečně blízké setkání s částicí, která postupně ztrácí svá tajemství.

Letošní Nobelova cena za fyziku vzbudila velkou pozornost nejen mezi odbornou, ale i laickou veřejností. 10. prosince 2013 byla předána spolu s dalšími cenami ve švédském Stockholmu Francoisi Englertovi a Peteru Higgsovi. Ve stejný den a zhruba ve stejném čase proběhl v refektáři fakulty na Malostranském náměstí seminář, který připomněl Higgsův boson a vědeckou infrastrukturu, která byla nutná k jeho experimentálnímu potvrzení.

Seminář zahájil děkan prof. Jan Kratochvíl, který připomněl, s jakým napětím bylo letošní nobelovské rozhodnutí ve fyzice očekáváno. Moderování semináře se ujal proděkan pro fyzikální sekci prof. Vladimír Baumruk.

Prakticky plný refektář vyslechl přednášku prof. Jiřího Hořejšího s lehce provokativním názvem K čemu je dobrý Higgsův boson? S nadsázkou řečeno i k tomu, aby člověk získal Nobelovu cenu. V průběhu výkladu ovšem prof. Hořejší názorně vysvětlil význam částice pro celý standardní model částicové fyziky.

Po krátké diskusi a zodpovězení dotazů následovala přednáška doc. Ruperta Leitnera, který se zaměřil na výzkumnou infrastrukturu v CERN. Hovořil o urychlovači LHC a zejména detektorech ATLAS a CMS, na nichž byla existence Higgsova bosonu experimentálně doložena. Zároveň však připomněl, že to není konec příběhu, ale spíše jen jednoho dějství. Na experimentátory čekají další série měření, například po zvýšení energie LHC na 7 TeV v roce 2015.

- OMK -