Sedm let Centra Malach

7. února 2017

V pondělí 30. ledna se na Malé Straně uskutečnil sedmý výroční seminář Centra vizuální historie Malach. Představilo se na něm několik projektů, které s podporou centra v uplynulém období vznikly.

Centrum vizuální historie Malach disponuje jako třetí v Evropě přístupem k rozsáhlému digitálnímu archivu USC Shoah Foundation. V něm je shromážděno více než 54 tisíc audiovizuálních nahrávek rozhovorů s osobami, které přežily holokaust nebo se staly svědky dalších tragických událostí 20. století. Dlouhodobým posláním centra je nejen pomoci uchovat cenná svědectví pro další generace, ale také je zpřístupnit veřejnosti. Že se stanovené cíle daří naplňovat, potvrdilo setkání uspořádané při příležitosti sedmých narozenin Malachu.

Skupina uživatelů digitální databáze se podle koordinátora Centra Malach dr. Jiřího Kociána úspěšně rozrůstá. „S archivními daty pracují badatelé i studenti vysokých škol a na jejich základě už také vzniklo několik publikací,“ uvedl dr. Kocián v úvodu setkání. Z archivu dosud čerpali autoři více než 50 vědeckých publikací. V českém nebo slovenském jazyce vyšlo šest knižních publikací, pět odborných článků a vznikly více než čtyři desítky kvalifikačních prací.

Jednu z publikačních novinek na semináři představila dr. Hana Kubátová z Fakulty sociálních věd (FSV) UK. Monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy je společným dílem studentů a badatelů FSV UK a v českém prostředí zastupuje dosud nejrozsáhlejší výzkumný projekt čerpající z archivu USC Shoah Foundation. Knihu tvoří několik případových studií, v nichž je na základě více než stovky archivních rozhovorů problematizováno téma osudu Židů v poválečné Evropě.

S digitálním archivem aktivně pracují také pedagogové. Několik možností, jak zapojit archivní nahrávky do výuky dějepisu či společenských věd na základních a středních školách, nabízí internetová vzdělávací platforma IWitness. Tu na semináři představil Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation v ČR. Platforma disponuje jeden a půl tisícem rozhovorů, z nichž je 68 vedeno v českém nebo slovenském jazyce. Vzdělávací portál nabízí studentům a pedagogům kromě samotných videí širokou škálu aktivit včetně například online střižny pro výrobu autorských dokumentů. Praktickou zkušenost s ní mají studentky Lauderových škol. Elisa Speváková a Ruth Schmidtová absolvovaly půlroční seminář Předkové a my pořádaný Centrem Malach. Během něj si na vybrané téma vyrobily vlastní desetiminutové filmy, které promítly návštěvníkům výročního semináře.

Práce s digitálním archivem by nebyla možná bez efektivních vyhledávacích nástrojů, na jejichž tvorbě a testování se vedle dalších subjektů podílí také Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK. O výzkumu a novinkách v této oblasti pohovořili Mgr. Petra Galuščáková (ÚFAL) a doc. Pavel Ircing (Katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni).

Dopolední program dále doplnila vystoupení Mgr. Marie Barešové z Národního filmového archivu a prof. Miroslava Vaňka z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který přiblížil úlohu orální historie jako specifické výzkumné metody využívající právě svědectví pamětníků.

Při příležitosti svých narozenin vyhlásilo Centrum Malach už popáté komiksovou soutěž určenou pro studenty a žáky základních a středních škol. Soutěžící měli za úkol vytvořit komiks podle vyprávění vybraného pamětníka druhé světové války, jehož výpověď se nachází v archivu USC Shoah Foundation. Jako vítězné bylo porotou zvoleno dílo Michaely Kramárové z Pedagogické a kultúrne akadémie Modra. Vítězka výtvarně zpracovala příběh Luďka Eliáše, který byl se svým bratrem odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi. Pomyslná druhá příčka připadla Le Thanh Qui z Církevního gymnázia Plzeň. O třetí místo se podělily Karolína Horváthová a Simona Pavlovičová, taktéž studentky Pedagogické a kultúrne akadémie Modra.

Centrum Malach je pro veřejnost otevřeno každé pondělí až čtvrtek v knihovně MFF UK na Malostranském náměstí 25. Po bezplatné registraci je uživatelům k dispozici šest počítačů s přístupem k archivům USC Shoah FoundationRefugee Voices a dále vybrané rozhovory z australského Jewish Holocaust Center.

– OMK –