Science on Stage: Věda znovu na scéně

20. ledna 2014
Pro mezinárodní festival Věda na scéně – Science on Stage, hledáme učitele a lektory od mateřských školek po vysoké školy, kteří mají zajímavé nápady pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky.

Pro mezinárodní festival Věda na scéně – Science on Stage, hledáme učitele a lektory od mateřských školek po vysoké školy, kteří mají zajímavé nápady pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky.

Zveme všechny učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky základních a středních škol a učitele prvního stupně základních škol a škol mateřských: Pojďte předvést to nejlepší, co děláte, a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR i Evropy!

Reprezentanti ČR budou vybráni na národní soutěžní přehlídce do které se mohou přihlásit do 16. 3. 2014. Věda na scéně – Science on Stage zprostředkovává výměnu zkušeností, materiálů a nápadů mezi učiteli přírodních věd a matematiky v celé Evropě.

Jde o evropský projekt, který se zaměřuje na učitele přírodních věd a matematiky. Hlavním cílem Vědy na scéně – Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd. a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky.

Dalším cílem je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. Neméně důležité je vytváření vzájemných kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí.

Letošní ročník je určen také pro učitele mateřských škol, učitele prvního stupně škol základních a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou učitelé matematiky.

Národní soutěžní přehlídka učitelů přírodovědných předmětů proběhne 31. května v rámci Muzejní noci v libereckém iQparku. Devět vybraných učitelů pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival učitelů přírodních věd Science on Stage, který se uskuteční 17. – 20. 6. 2015 na Queen Mary University v Londýně.

Podrobné informace naleznete na webu soutěže.


- OMK -