Science on Stage jde do dalšího ročníku

15. srpna 2016
Zveme aktivní učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a informatiky ze všech typů škol a volnočasových zařízení, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi, na národní přehlídku vzdělávacích aktivit.

Zveme aktivní učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a informatiky ze všech typů škol a volnočasových zařízení, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi, na národní přehlídku vzdělávacích aktivit Science on Stage, která proběhne v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci. Pojďte předvést to nejlepší, co děláte, a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR i Evropy!

Co je Science on Stage

Science on Stage je evropský projekt, který je zaměřen na učitele přírodních věd, matematiky a informatiky. Hlavním cílem Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky. Protože důležité je i vytváření vzájemných kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí, zprostředkovává Science on Stage výměnu zkušeností, materiálů a nápadů mezi učiteli přírodních věd a matematiky v celé Evropě. Dalším cílem je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti.

Science on Stage je určena i pro učitele z mateřských škol, učitele prvního stupně škol základních a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i učitelé matematiky a informatiky.

Národní přehlídka vzdělávacích aktivit Science on Stage proběhne 30. září v rámci Noci vědců v liberecké iQLandii. Devět vybraných učitelů pak pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival učitelů přírodních věd Science on Stage, který se uskuteční 29. 6. – 2. 7. 2017 v maďarském Debrecínu a setká se na něm 350 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady.

Podrobné informace naleznete na www.science-on-stage.cz/.

Kdo se může Science on Stage zúčastnit?

Science on Stage je určena učitelům přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, zeměpisu) a také matematiky a informatiky od mateřských škol přes všechny typy základních a středních škol a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i doktorandi, témata jejichž disertačních prací spadají do těchto oblastí.

Co se bude na Science on Stage dít?

Veletrh

Všichni účastníci prezentují své projekty a experimenty na stáncích. Každý účastník má k dispozici malý stůl a nástěnku, kde se prezentuje. Veletrh je hlavní složkou celého festivalu.

Dílny

V Dílnách se vytváří materiály a doporučení pro výuku a diskutuje se o důležitých tématech přírodovědného vzdělávání.

Semináře

Semináře jsou určeny pro předvedení učebních metod a koncepcí doplněných prostorem pro diskuzi.

Pódiová vystoupení

Plenární přednášky, divadelní vystoupení a předvádění pokusů na jevišti.

Z historie Science on Stage

ČR se Science on Stage účastní již od prvního mezinárodního festivalu v roce 2000, tehdy ještě zaměřeného jen na fyziku – Physics on Stage, a vždy její reprezentanti sklízeli úspěchy.

Na posledním mezinárodním festivalu Science on Stage v roce 2015 v Londýně získala Renata Rydvalová z MŠ U Potůčku v Liberci jednu ze sedmi cen European Science Teacher Award 2015. Se svým projektem Medové království vyhrála první místo v kategorii Science and its Applications. A dílna Fotoluminiscence v experimentech Zdeňka Poláka z Jiráskova gymnázia v Náchodě byla účastníky mezinárodního festivalu Science on Stage v Londýně vyhodnocena jako třetí nejlepší ze 41 dílen, které se tam uskutečnily.

– OMK –