Rozšíření spolupráce s Brownovou univerzitou

31. března 2020

Dne 24. března 2020 byla podepsána rozšířená verze meziuniverzitní dohody UK s členem Ivy League, prestižní Brownovou univerzitou (Providence, USA).

MFF UK se kromě tradiční spolupráce v numerické matematice nově zapojí i do spolupráce v chemické fyzice a matematické lingvistice. Nadále bude pokračovat Brown Lecture Series na UK (na MFF UK v jejím rámci vystoupil v r. 2018 se Strouhalovskou přednáškou Molecules are fast, so how can liquids be slow? prof. Stratt), k přednáškam na Brownově univerzitě budou zváni akademici z UK. Brownova univerzita také každoročně poskytne jedno stipendium pro krátký výzkumný pobyt studentů magisterského nebo doktorského programu z UK.

OVZS, foto Adam Jones (CC BY-SA 2.0)