Rotunda sv. Václava: Příběh se zázračným koncem

17. října 2016
Ve středu 12. října 2016 proběhla v refektáři na Malé Straně slavnostní konference, jíž se završil více než dvouletý projekt obnovy rotundy sv. Václava. Mezi hosty nechyběli rektor UK, velvyslankyně Norského království v ČR a další podporovatelé nejen z řad akademické obce.

Ve středu 12. října 2016 proběhla v refektáři na Malé Straně slavnostní konference, jíž se završil více než dvouletý projekt obnovy rotundy sv. Václava. Mezi hosty nechyběli rektor UK, velvyslankyně Norského království v ČR a další podporovatelé nejen z řad akademické obce.

Konferenční jednání zahájili krátkými úvodními projevy děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl, rektor UK prof. Tomáš Zima a také Její Excelence Siri Ellen Sletner. Všichni zdůraznili význam této památky nejen pro českou státnost, ale i její obecný kulturní význam z celoevropského hlediska.

Hlavní náplní slavnostní konference byly pochopitelně přednášky členů výzkumného týmu, který se svou prací podílel na znovuotevření rotundy, a dalších odborníků. O nálezech v rotundě referovala vedoucí odborná pracovnice Národního památkového ústavu dr. Jarmila Čiháková. O zajímavých nesnázích i radostech při restaurování, manipulaci s ocelovou lávkou v malém prostoru a vypalování dlaždic z hlíny dle dobové receptury, referoval ak. mal. Tomáš Rafl. S ikonografií sv. Václava hosty seznámil prof. Jan Royt. Mgr. Miroslav Šmied z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pak vysvětlil zapojení rekonstrukce do výuky na Ústavu dějin křesťanského umění.

Dalším bodem programu bylo uložení pamětní schránky. Do podloží stavby ji umístil prof. Jan Kratochvíl za asistence ak. mal. Tomáše Rafla. V měděném pouzdře se nachází aktuální noviny a vzkazy od dárců. Součástí je taktéž archivační optický disk, který uchová záznam po 160 let. Co na něm je, to zjistí až budoucí generace.

Rotundu sv. Václava se podařilo objevit v podstatě náhodou v roce 2004 během rekonstrukce objektu MFF UK na Malostranském náměstí. Dalších téměř 10 let však objekt čekal na svoji obnovu a zpřístupnění. Díky podrobnému archeologickému výzkumu se podařilo objevit desítky významných artefaktů a pozůstatků ještě starších staveb. Proděkan pro PRopagaci MFF UK dr. Martin Vlach, který byl vedoucím projektu, ve své řeči mimo jiné zmínil, že v jeho průběhu zažil i krušné chvíle: „Vzal jsem to jako výzvu mladého nadšence a vůbec jsem netušil, jak velký objem práce a překážek nás čeká. Když ale dnes v rekonstruované rotundě stojím, říkám si, že to stálo za to.“

Projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy probíhal přes dva roky za podpory Fondů EHP a Norska. Hlavní finanční zdroj však pokrýval pouze 80 % potřebné částky. Zbývající 2 400 000 Kč se podařilo shromáždit od různých soukromých i firemních dárců, převážně z ČR. Dárcovská aplikace byla spuštěna před Vánocemi 2014. Na konci června 2016 se počítadlo dárcovské aplikace definitivně zastavilo na 2 402 020 Kč. Získané dary tak potřebnou částku ještě mírně převýšily. Matematicko-fyzikální fakulta UK tímto projektem dokázala, že dbá kromě vysoké úrovně výzkumu a výuky také o další společenské problémy a v některých případech je dokáže úspěšně řešit. Ačkoli jde o památku skutečně historického významu, o její rekonstrukci neprojevila v průběhu uplynulých let zájem žádná další instituce.

S ohledem na svoji vzácnost i umístění uvnitř provozní budovy MFF UK bude památka zpřístupňována pouze ve výjimečných případech. Široká veřejnost bude o termínech včas informována na serveru www.matfyz.cz.

– OMK –