Rotunda sv. Václava dostala od evropské veřejnosti bronz

25. června 2018

V on-line hlasování občanů evropských států o cenu veřejnosti Europa Nostra obsadila rotunda sv. Václava bronzovou příčku. Stala se tak třetí nejoblíbenější evropskou památkou roku 2018.

Letošní Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra vyvrcholily v pátek 22. června slavnostním ceremoniálem v Berlínském kongresovém centru. V jeho rámci bylo vyhlášeno sedm Grand Prix a také cena veřejnosti.

Projekt obnovy a zpřístupnění rotundy sv. Václava, který realizovala Matematicko-fyzikální fakulta UK, obsadil v on-line hlasování třetí místo. Do ankety se zapojilo zhruba 6 500 osob napříč evropskými státy. První místo připadlo podle počtu došlých hlasů obnově botanických zahrad královského paláce Queluz v Portugalsku.

Rotunda sv. Václava už získala ocenění odborné poroty letošního ročníku cen Europa Nostra v kategorii památkové péče. Spolu s dalšími 28 proto postoupila do klání o zmíněné hlavní ceny.

„Projektu se věnovaly desítky lidí, mnozí jako dobrovolníci. Nedokázali bychom jej však realizovat bez finanční podpory veřejnosti. Více než 800 dárců z ČR i zahraničí poskytlo téměř dva a půl milionu korun. Mnozí hlasovali jistě i teď. Třetí místo v konkurenci daleko rozsáhlejších projektů považuji za potvrzení dobré práce všech zúčastněných,“ shrnul první dojmy vedoucí projektu obnovy památky, proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

Cenu odborné poroty Europa Nostra i bronzovou cenu veřejnosti převzal za fakultu a celou Univerzitu Karlovu v Berlínském kongresovém centru děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Jan Kratochvíl: „Poměrně často se diskutuje o celospolečenském významu univerzit a vysokých škol. Ocenění, která jsem měl tu čest dnes převzít, jasně dokládají, že tzv. třetí role univerzity, tedy aktivní péče o obecně uznávané společenské hodnoty, není jen formálním gestem. Její význam naopak s každým dnem narůstá.“

Evropské ocenění zavazuje laureáty k uspořádání slavnostního shromáždění na národní úrovni. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je plánuje symbolicky na letošní svátek sv. Václava.


Rotunda sv. Václava v čase


Zajímavosti z rotundy sv. Václava

  • nalezený fragment nedotčené románské podlahy tvoří 74 dlaždic (5 % původní plochy)
  • dlaždice vyšehradského typu byly v sutinách ukryty přes 725 let
  • konzervování nálezu proběhlo in-situ
  • na vyzvednutých úlomcích dalších dlaždic jsou patrné otisky prstů lidí, kteří je vyráběli před více než 900 lety
  • metodou zpětného projektu se podařilo nalézt a prokázat obecně platná pravidla konstrukce středověkých rotund odvozená z Pythagorejské matematiky
  • vznikla unikátní počítačová simulace přípravy projektu a výstavby rotundy
  • přispělo přes 800 dárců z České republiky i ze zahraničí celkovou částkou 2 500 000 Kč
  • prostor rotundy sv. Václava je nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm v Praze za posledních 50 let


– OPMK –

Související: Europa Nostra Svatováclavská rotunda na Malé Straně