Rotunda přilákala na muzejní noc tisíce návštěvníků

16. června 2017
Matfyz se počtvrté zapojil do programu muzejní noci, která se v Praze uskutečnila minulou sobotu. Zbrusu nová expozice na Malou Stranu přilákala rekordní počet účastníků.

Matfyz se počtvrté zapojil do programu muzejní noci, která se v Praze uskutečnila minulou sobotu. Zbrusu nová expozice na Malou Stranu přilákala rekordní počet účastníků.

Před branami malostranského Profesního domu, v němž sídlí informatická sekce Matfyzu, se už před sedmou hodinou večerní utvořila fronta vedoucí až do přilehlé Nerudovy ulice. Muzejní noc na Matfyzu totiž letos nabídla zcela mimořádný program. Vůbec poprvé si její účastníci mohli prohlédnout nedávno zrekonstruovanou rotundu sv. Václava. S nemalým zájmem se však setkaly také doprovodné vědecko-populární expozice.

Jedinečné příležitosti k prohlídce pozůstatků rotundy z poslední čtvrtiny 11. století využilo mezi sedmou večerní a jednou ranní téměř 800 lidí. Ti se během komentovaných prohlídek dozvěděli základní informace o historii místa a okolnostech nálezu cenné památky. Prohlédli si prostor uvnitř někdejší rotundy včetně dochovaného torza původní keramické dlažby z 11. století a dalších historicky cenných artefaktů. Zájem však mnohonásobně převyšoval kapacitní možnosti objektu.

Pozůstatky raně středověké církevní stavby byly v místě objeveny během rekonstrukce fakultní budovy v roce 2004, kdy na místě pracovali také památkáři. O deset let později odstartoval projekt na záchranu a zpřístupnění historického objektu veřejnosti, který byl úspěšně završen v říjnu loňského roku. Užší veřejnosti, resp. dárcům, kteří finančně přispěli na obnovu, se rotunda poprvé otevřela symbolicky na den sv. Václava, tedy 28. září minulého roku.

Další návštěvníci muzejní noci ocenili doprovodný program tematicky související se zaměřením fakulty. Matematiku zastupovala interaktivní expozice s hlavolamy a rébusy. Děti si na nich vyzkoušely například eulerovský tah nebo si vyslechly legendu o hanojských věžích a na stejnojmenném hlavolamu se pokusily věž sestavit.

Program Sci-fyzika zase atraktivním způsobem představil vybrané fyzikální jevy a v ničem si nezadal s většími fyzikálními show. Informatika se představila prostřednictvím oceňované výukové hry Československo 38–89, kterou bylo možné si na místě zahrát. Doprovodné programy navštívilo přes 2 000 lidí, především rodiny s dětmi. Celkem letos Matfyz zaznamenal rekordní návštěvu převyšující 3 000 osob.

Muzejní noc na Matfyzu v sobě díky netradičnímu programu propojila fanoušky historie a exaktních oborů. V tom především spočívala její výjimečnost. Věříme, že se něco podobného podaří zase za rok.

– OMK –