Regionální finále Turnaje mladých fyziků na MFF UK

2. dubna 2024

Matfyz se na jeden den stal kolbištěm pro soutěžící Turnaje mladých fyziků. V pondělí 25. března proběhlo na Karlově regionální finále.

Turnaj mladých fyziků (foto: Tomáš Rubín)

Na půdě Matfyzu se utkala tři středoškolská družstva Talnet, Gymnázium Christiana Dopplera a Gymnázium Teplice o postup do celostátního kola 37. ročníku Turnaje mladých fyziků. Jde o mezinárodní soutěž pro středoškolské studenty, kteří nejenom rádi řeší teoretické úlohy, ale také je baví pozorovat a zaznamenávat fyzikální děje ve vlastnoručně postaveném experimentu, výsledky interpretovat a nakonec své závěry obhajovat před oponentem z jiného družstva. A protože se jedná o soutěž pětičlenných družstev, mnohdy o vítězi rozhodne šestý člen – kolektivní duch.

Během dne každé družstvo představilo na výzvu oponenta řešení dvou ze sedmnácti zadaných úloh, byli jsme tedy svědky šesti prezentací na velmi vysoké úrovni. Po každé prezentaci pochopitelně následovala diskuse s oponentem a oponentovo samostatné vystoupení, kde shrnul kladné a záporné stránky vystoupení řešitele úlohy. Na závěr každého popsaného „souboje“ pak pětičlenná porota ohodnotila referujícího i oponenta body a slovním komentářem a právě bodové hodnocení určilo konečné pořadí družstev.

Vítězné družstvo Talnet i druhé v pořadí Gymnázium Christiana Dopplera jsou dlouholetí účastníci Turnaje a obě družstva si právem zasloužila postup do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 18. a 19. dubna. Ale i družstvo Gymnázia Teplice, které skončilo třetí, předvedlo vynikající výkon a stalo se úspěšným řešitelem Turnaje. A to vše i přes to, že se této těžké soutěže účastnilo vůbec poprvé.

KCHFO