První jednání Společnosti Česká fúze

7. prosince 2015
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., hostil na začátku prosince historicky první zasedání předsednictva Společnosti Česká fúze. Mezi zakládajícími členy je také Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., hostil na začátku prosince historicky první zasedání předsednictva Společnosti Česká fúze. Mezi zakládajícími členy je také Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Dne 4. prosince 2015 se na půdě Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i, poprvé sešlo předsednictvo Společnosti Česká fúze, která vznikla na základě smlouvy čtyř zakládajících společníků. Jimi jsou Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Předsednictvo projednalo program činnosti na rok 2016, zvolilo doc. Jana Mlynáře předsedou pro první dvouleté období a rozhodlo o přijetí dalších dvou společníků, Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Společnost Česká fúze vznikla za účelem rozvíjení spolupráce a sdílení informací ve fúzním výzkumu a vzdělávání. Významnou součástí její činnosti má být také každoroční otevřené setkání společníků s prezentací nejnovějších výsledků výzkumu fúze v České republice.

prof. Milan Tichý –