Prohlášení k situaci na Ukrajině

24. února 2022
 

Vedení MFF UK a předsednictvo AS MFF UK jednoznačně stojí za vyhlášením rektorky UK z 24. 2. 2022, s jehož textem se plně ztotožňují.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda AS MFF UK