Program prg.ai Minor má 15 dalších absolventů

21. září 2022

Spolupráce pražských univerzit připravuje novou generaci odborníků na umělou inteligenci.

Unikátní meziuniverzitní program prg.ai Minor je výsledkem dlouhodobé spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií ČVUT s Fakultou sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Pod vedením spolku prg.ai každoročně umožňuje skupině vysokoškolských studentů navštěvovat pečlivě vybrané předměty všech zúčastněných fakult. Letos jej úspěšně dokončilo patnáct absolventů se zájmem o hlubší pochopení technických i společenskovědních aspektů umělé inteligence a strojového učení. Jedenáct z nich si převzalo diplom v úterý 20. září v prostorách Staroměstské radnice, mezi nimi také Kateřina Čížková a Július Rábek z Matfyzu.

Rozvoj umělé inteligence a vzdělávání nové generace multioborových expertů je dlouhodobou prioritou i pro české hlavní město. „Praha má ambice stát se významným světovým centrem technologických inovací a prg.ai Minor je důležitým pilířem místního inovačního ekosystému. Výchova mladých talentů na poli umělé inteligence je naprosto klíčová pro budoucí rozvoj a jsem rád, že Praha podporuje budoucnost vědeckého, byznysového i akademického světa. Chci, aby ve městě vznikly také nové příležitosti pro propojování zájmových skupin ve vědecko-technologickém parku,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Jedinečný vzdělávací program nabízí svým studentům důležitou přidanou hodnotu díky své mezioborovosti. V současnosti nabízí 22 předmětů v rámci šesti tematických bloků, které pokrývají širokou škálu disciplín od sociálních věd a etiky až po různorodé programovací jazyky a metody strojového učení. Studenti si tak osvojí nejen technické dovednosti, ale i teoretické znalosti nezbytné k vývoji transparentních a společensky přínosných technologií.

„Umělá inteligence má nezpochybnitelný potenciál pro budoucí vývoj České republiky i Prahy jako její metropole. Jsme hrdí na mezinárodně uznávanou kvalitu výuky, které se dostává absolventům pražských technických univerzit: Program prg.ai Minor zajišťuje studentům nejen přístup k nejlepším AI předmětům z pražských univerzit, ale i zapojení do aktivní studentské komunity a přímý kontakt se zástupci pražského AI průmyslu,“ připomíná Lukáš Kačena, výkonný ředitel prg.ai.

Noví studenti jsou do programu vybíráni každoročně začátkem března. Svůj zájem však mohou studenti vyjádřit už nyní, a to přes webové stránky prg.ai/minor, kde najdou o programu další podrobnosti. Všichni studenti zapojených univerzit se mohou přihlásit a úspěšné uchazeče pak vybere akademická komise posuzující jejich prospěch, technické znalosti a motivaci.

prg.ai, foto Tomáš Hejzlar