Profesoři Hajič a Kratochvíl mezi nejlepšími českými informatiky

7. října 2021

Akademický portál Research.com zařadil profesory Jana Hajiče a Jana Kratochvíla do desítky nejlepších informatiků ČR.

Žebříček Top Computer Science Scientists je každoročně sestavován na základě údajů o H‑indexech a počtech publikací a citací získaných z databází Google Scholar, Microsoft Academic Graph a dblp. V tomto prestižním a akademiky uznávaném hodnocení se prof. Jan Hajič umístil na šesté pozici mezi nejlepšími českými informatiky. Prof. Jan Kratochvíl obsadil v rámci ČR deváté místo.

Jan Hajič je profesorem matematické (počítačové) lingvistiky na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Od roku 2010 zastává funkci ředitele velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy). V rámci počítačové lingvistiky se zabývá především výzkumem v oblasti tvarosloví češtiny, budováním datových zdrojů, strojovým překladem, jazykovým modelováním pro rozpoznávání mluvené řeči a zpracováním jazyka statistickými metodami. Je autorem nebo spoluautorem téměř dvou stovek odborných publikací, které mají přes deset tisíc citací (H‑index 45).

„Žebříčky je třeba vždy brát s rezervou, ale beru to jako potvrzení toho, že počítačová lingvistika a jazykové technologie mají v Česku velmi silnou pozici. Mezi těmi deseti jsme celkem čtyři výzkumníci z různých univerzit, kteří se věnují oblasti zpracování přirozeného jazyka,“ uvedl prof. Hajič a zdůraznil, že za dobrými výsledky oboru v Česku stojí také další kolegové z Matfyzu. „Jako obvykle je to také závazek pracovat i dále na tom, abychom tuto pozici udrželi i do budoucna. A v neposlední řadě bychom také rádi naše výzkumné výsledky dotáhli až do praxe.“

Jan Kratochvíl působí jako profesor informatiky na Katedře aplikované matematiky MFF UK. V letech 2012–2020 stál v čele fakulty jako její děkan. Je odborníkem na teoretickou informatiku a diskrétní matematiku. Zabývá se zejména strukturálními a algoritmickými otázkami teorie grafů, výpočetní složitostí a diskrétní a výpočetní geometrií. Je autorem nebo spoluautorem více než dvou stovek odborných publikací, které mají již téměř šest tisíc citací (H‑index 42).

„Osobně považuji za zajímavé, že Matfyz má v tomto informatickém žebříčku dvě jména, aniž by měl informatiku v názvu fakulty. Řekl bych, že to potvrzuje moje motto, které jsem osm let hlásal, totiž že Matfyz se píše s měkkým i! Informatiku pěstujeme a učíme na vysoké úrovni, i když ji z historických důvodů v názvu fakulty nemáme,“ podotkl prof. Kratochvíl.


Aktualizace 9. 3. 2022:

V důsledku změny metodiky patří mezi nejlepší české informatiky v roce 2022 také profesoři Jaroslav Nešetřil a Jiří Matoušek.

Jaroslav Nešetřil působí jako profesor v Informatickém ústavu UK. Zabývá se teoretickou informatikou, zejména výpočetní složitostí a teorií algoritmů, a je také předním světovým odborníkem na diskrétní matematiku. Je autorem nebo spoluautorem více než čtyř stovek prací a držitelem řady národních i mezinárodních ocenění.

Jiří Matoušek působil na Katedře aplikované matematiky od absolvování studií v roce 1986 až do předčasného odchodu v roce 2015. Patřil k nejvýznačnějším současným českým matematikům a informatikům. Mezinárodní uznání získal zejména díky výsledkům v diskrétní matematice, teoretické informatice, optimalizaci a topologii. Je autorem téměř 180 odborných prací, které jsou dodnes hojně citovány.

Pořadí vědců z MFF na žebříčku Top Computer Science Scientists in Czech Republic po úpravě metodiky:

5. Jaroslav Nešetřil
6. Jiří Matoušek
8. Jan Hajič
10. Jan Kratochvíl

OPMK