Profesor Tichý převzal pamětní medaili UK

24. března 2023

Vědecká rada Univerzity Karlovy včera ocenila profesora Milana Tichého za významný přínos v oboru fyziky povrchů a plazmatu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (foto: Tomáš Rubín)

Profesor Tichý je celý svůj studijní i profesní život spjat s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Byl vždy průkopníkem nových technologií jak ve výzkumu, tak ve výuce a nemalou měrou se zasloužil o rozvoj počítačových sítí a laboratoří. Již více než půl století je také aktivním členem akademické obce Univerzity Karlovy. V letech 2005–2010 působil jako proděkan pro rozvoj a posléze v letech 2010–2014 jako prorektor pro investiční výstavbu UK.

Jeho vědecké úspěchy jsou spojeny s vývojem nových metod diagnostiky plazmatu, často docházejících až k hranicím aktuálních technických možností. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech, včetně výzkumu jaderné fúze v rámci konsorcia EUROfusion. Je znám i svým osobitým a velmi milým přístupem ke studentům. Jeho krédo je „snažit se naučit studenty dělat věci pořádně“, což se mu i daří – potvrdily by to nejen téměř dvě desítky úspěšných doktorandů, ale i řada studentů, které učil či se kterými provozoval počítačové laboratoře.

Na tradičním zasedání Vědecké rady UK byly oceněny celkem tři významné osobnosti, jejichž profesní život je spojen s univerzitou. Pamětní medaile a diplomy předala rektorka UK Milena Králíčková.

RUK