Profesor Strakoš obdržel medaili Bernarda Bolzana

22. ledna 2014
Profesor Zdeněk Strakoš převzal 21. 1. 2014 ve vile Lanna čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana, která se uděluje za vynikající vědecké výsledky.

Profesor Zdeněk Strakoš převzal 21. 1. 2014 ve vile Lanna čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana, která se uděluje za vynikající vědecké výsledky.

Profesor Strakoš působí na MFF UK na Katedře numerické matematiky a jako zástupce ředitele v Nečasově centru pro matematické modelování. Dále působí v Ústavu informatiky AV ČR a v minulosti přednášel na Emory University v Atlantě. Těžiště jeho práce spočívá v oblasti výzkumu krylovovských metod, čímž si získal mezinárodní pověst. Význam vědecké činnosti dokládá úctyhodný seznam publikací, z nichž nejčerstvější je monografie napsaná spolu s J. Liesenem s názvem Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis. Knihu vydalo nakladatelství Oxford University Press.

Činnost profesora Strakoše spočívá i v činorodosti mimo bádání, a to především v zakládání nových skupin pro výpočetní matematiku. Zasadil se například o budování vědecké školy numerické lineární algebry u nás i v Atlantě. V současnosti své úsilí směřuje na vznikání vědeckého týmu v Nečasově centru, který se zaměřuje na oblasti teoretické i aplikované matematiky a informatiky s cílem sdružit roztříštěné kapacity. Aktuálně pracuje na dvou hlavních projektech: Implicitly constituted material models: from theory through model reduction to efficient numerical methods (MORE) a University Center for Mathematical Modeling, Applied Analysis and Computational Mathematics (MathMac).

V intimní atmosféře ve vile Lanna se u dlouhého stolu sešlo spoustu přátel a kolegů profesora Strakoše. Namísto oficiálních proslovů se odpoledne neslo v duchu vzpomínek na společnou práci a osobních příhod, které pomáhaly dotvořit obraz oceněného. Například profesor Josef Málek z Nečasova centra mluvil o nedávné monografii jako o knize, která obsahuje poezii a vyzdvihoval intelektuální účinnost profesorových dlouhých obědů. Či vyprávěl o tom, jak objevné pro něj bylo setkat se s humorným a osobitým přístupem profesora Strakoše, který obnáší ptát se na otázky vedoucí mimo matematický kontext.

Poté, co z rukou předsedy AV ČR profesora Drahoše převzal medaili, pronesl Zdeněk Strakoš na závěr proslov, který se nesl v humorném naladění a vracel složité matematické výpočty zpátky na zem.

- OMK -