Profesor Pultr získal Medaili Učené společnosti

23. května 2013
20. května ve velké aule Karoliny získal profesor Aleš Pultr z Matematicko-fyzikální fakulty nejvyšší vyznamenání udělované vědeckým pracovníkům.

20. května ve velké aule Karolina získal profesor Aleš Pultr z Matematicko-fyzikální fakulty nejvyšší vyznamenání udělované vědeckým pracovníkům. Spolu s ním byla vyznamenána profesorka Blanka Říhová z 1. lékařské fakulty za rozvoj vědy v oblasti léčby nádorů.

Mezinárodně uznávaný matematik profesor Aleš Pultr z Matematicko-fyzikální fakulty převzal medaili Učené společnosti za mimořádné badatelské výsledky v oblasti teorie matematických struktur. Dlouhodobě se věnuje abstraktní matematice hlavně teorii kategorií a struktur, kombinatorice a teorii grafů a topologii. Aktuálně se zabývá speciální geometrií, jež není založena pouze na bodech, ale na konkrétních místech. „Ukazuje, že v tom se nejen neztratí žádná informace, ale naopak se získá možnost dělat věci konstruktivně, které jinak konstruktivně dělat možné nebyly. Takže to má i vzdálený význam pro teoretickou informatiku,“ uvedl pro ČTK profesor Pultr.

Kromě častých zahraničních návštěv profesor Pultr celý život vědecky působí na MFF UK. Za tu dobu se mu podařilo vychovat několik generací nadaných studentů (profesor Jaroslav Nešetřil, profesor Igor Kříž…) a hojně se věnuje publikační činnosti. Nejnovější knižní počin s názvem Frames and Locales – Topology without points, na němž spolupracoval spolu s Jorgem Picadem, vyšel loni v prestižní ediční řadě Frontiers in Mathematics vydávané nakladatelstvím Birkhäuser-Springer.

- LSV -

Více info: iForum ČTK TZ AV ČR