Profesor Podolský získal ocenění za reprezentaci fakulty

30. března 2021

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK letos obdrží prof. Jiří Podolský. Děkan fakulty jej ocenil za dlouhodobou a soustavnou popularizační činnost na poli fyziky, především za organizaci cyklu přednášek z moderní fyziky.

Cenu za reprezentaci a propagaci uděluje děkan fakulty na základě předchozího hlasování propagační komise za předsednictví proděkana pro PRopagaci.

Profesor Jiří Podolský je od roku 1992 na Matfyzu organizátorem popularizačního cyklu Přednášky z moderní fyziky. Ten probíhá každoročně na podzim a je určen především pro středoškolské studenty a jejich učitele. Kromě něj se aktivně podílí také na cyklech Fyzika jako dobrodružství poznáníFilosofické problémy fyziky.

„Přednášky prof. Podolského jsou poutavé a přitom vědecky přesné a aktuální. Jsou vždy perfektně připravené a poměrně rozsáhlé. Přesto si bez problémů udrží pozornost a zájem posluchačů,“ uvedl v nominační dopise prof. Pavel Krtouš, ředitel Ústavu teoretické fyziky.

Propagační komise ocenila také skutečnost, že zmíněné přednáškové cykly probíhají bez přerušení i v době pandemie, a to formou živých online přenosů. Díky tomu se mohl rozšířit již tak početný okruh jejich posluchačů. Záznamy všech přednášek jsou dostupné na YouTube, kde mají tisíce zhlédnutí.

Profesor Podolský patří mezi přední české odborníky na relativistickou fyziku a kosmologii. Vedle výzkumu a přednášení se věnuje také překladům populárně-naučné literatury z oblasti teoretické fyziky a astronomie. Českým čtenářům zpřístupnil již 16 titulů, naposledy knihu Řád času od známého italského fyzika a zakladatele smyčkové kvantové gravitace Carla Rovelliho.

„Když řeknu, že si ocenění velmi vážím, bude to znít jako klišé. Ale opravdu tomu tak je! Osobně pokládám popularizační aktivity pro veřejnost a mladší studenty, zejména přednášky a překlady knih, za stejně důležité jako činnost pedagogickou a vědeckou. Proto se jim snažím věnovat se stejným zápalem a stejnou měrou – každé věnuji zhruba třetinu svého času,“ uvedl při příležitosti ocenění prof. Podolský. Ve vyjádření poděkoval také svým kolegům: „Hlavní zásluhu na dlouhodobém úspěchu cyklu Přednášky z moderní fyziky patří skvělým přednášejícím – už je jich dohromady stovka. A speciálně bych rád poděkoval Ing. Ludvíku Hájkovi, který řadu let pořizuje kvalitní záznamy všech našich přednášek a zveřejňuje je na svém neziskovém vědecko-popularizačním YouTube kanálu LLionTV.“

Loni na podzim se uskutečnil již 50. ročník Přednášek z moderní fyziky. Jeho tématem byly velké teorie a observatoře dnešní fyziky. Ten následující dle prof. Podolského pravděpodobně po několika letech znovu připomene osobnost a dílo Alberta Einsteina, který před 110 lety přijel do Prahy a začal zde pracovat na obecné teorii relativity.

OPMK