Profesor Lukáč obdržel vyznamenání Aurela Stodoly

17. května 2013
Plaketu předal 10. května místopředseda SAV pro I. oddělení věd Ing. Juraj Lapin, DrSc. Laudatio přednesl Ing. Karol Iždinský, PhD.

Plaketu předal 10. května místopředseda SAV pro I. oddělení věd Ing. Juraj Lapin, DrSc. Laudatio přednesl Ing. Karol Iždinský, PhD.

Prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., se zabývá především fyzikou pevných látek a vědou o materiálech. Věnuje se také komplexnímu studiu deformací a tepelným vlastnostem kovů se záměrem objasnit základní mechanismy teorie dislokací. Vybudoval mezinárodně uznávanou vědeckou školu výzkumu mechanických a tepelných vlastností kovů a slitin.

Se svými spolupracovníky objasnil vliv substitučních atomů na kritické skluzové napětí monokrystalů Zn, Cd a Mg v širokém intervalu teplot od 1,5 do 550 K. Podrobně se zaobíral také vlivem substitučních atomů na nespojitou deformaci hliníkových slitin a deformačními studiemi. Vytvořil nový model vycházející z vývoje dislokační struktury, který je v literatuře označovaný jako Lukáčův-Balíkův model. Významné výsledky získal studiem deformačního chování slitin, kompozitů, submikrokrystalických a nanokrystalických materiálů na bázi hořčíku.

- LSV -

Více info: SAV