Profesor Ladislav Skrbek převzal Cenu Bedřicha Hrozného

10. dubna 2024

Rektorka UK Milena Králíčková včera v Karolinu ocenila prof. Ladislava Skrbka za jeho obsáhlou monografii o kvantové turbulenci.

Oceněný prof. Ladislav Skrbek při přebírání ocenění v Karolinu (foto: Michal Novotný)

Ve Velké aule historického Karolina se včera uskutečnilo slavnostní zasedání připomínající 676. výročí založení Univerzity Karlovy. U této příležitosti předala rektorka Milena Králíčková osobnostem univerzity Cenu Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Mezi laureáty druhého ocenění nesoucího název po jazykovědci, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů, patří prof. Ladislav Skrbek z MFF UK. Univerzita jej ocenila za monografii Quantum Turbulence.

Jedná se o první ucelenou knihu o kvantové turbulenci, která navíc popisuje nejmodernější výsledky a techniky. „Kvantová turbulence je druhem turbulentního proudění, které existuje v kvantových kapalinách, například v supratekutém héliu. To při velmi nízkých teplotách za jistých podmínek teče zcela bez vnitřního tření, podobně jako supravodiče mohou vést elektrický proud zcela bez odporu,“ popsal už dříve doc. David Schmoranzer, člen skupiny supratekutosti, kterou na MFF UK založil právě prof. Skrbek.

Oceněnou monografii vydalo v loňském roce nakladatelství Cambridge University Press. Prof. Skrbek a spoluautoři v ní zdůrazňují rozdíly a analogie s klasickou turbulencí, čímž otevírají nové perspektivy a výzvy pro další výzkum. Publikace kromě toho poskytuje také cenné učební materiály pro studenty fyzikálních a technických oborů, kteří se chtějí seznámit s pokročilými koncepty kvantové turbulence.

OPMK s využitím zprávy UK