Profesor Jan Trlifaj jmenován Fellow of the AMS

25. listopadu 2019

Americká matematická společnost jmenovala profesora Jana Trlifaje za Fellow of the AMS. Dosud jen třem českým matematikům se dostalo této pocty.

Americká matematická společnost (AMS) jmenuje svými "Fellows" každoročně vybrané členy a oceňuje tak jejich mimořádné příspěvky k rozvoji oboru a matematické profese. V nedávno zveřejněném vyhlášení 2020 Class of Fellows je jmenováno celkem 52 nových Fellows z řad matematiků z celého světa.

Dosud jen tři čeští matematici dosáhli tohoto ocenění, prof. Jan Trlifaj z Katedry algebry MFF UK je mezi nimi jediným zástupcem Univerzity Karlovy. Jmenován byl na základě výsledků dosažených v oblasti homologické algebry a teorie nekonečně generovaných vychylujících modulů.

Spolu s ním obdržel tentýž titul také prof. Daniel Kráľ, který v současnosti působí na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování MFF UK odešel roku 2012 na University of Warwick, v loňském roce se pak vrátil do ČR. Mezi "Fellows" AMS se od roku 2013 řadí také prof. Robin Thomas, který absolvoval MFF UK v roce 1989. V témže roce emigroval do USA, kde pracuje na Georgia Institute of Technology v Atlantě.

Prof. Trlifaj působí na MFF UK od roku 1990. Zabývá se teorií reprezentací algeber a souvisejícími oblastmi algebry, geometrie a matematické logiky. Je mj. členem Vědecké rady MFF UK, České matematické společnosti a Učené společnosti ČR. Členem AMS je od roku 1994.

OPMK