Profesor Frank R. de Boer převzal čestný doktorát

18. října 2018

Fyzik Frank R. de Boer obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul mu byl udělen za mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Profesor Frank R. de Boer je přední světový odborník ve fyzice materiálů. Již od svých studií se věnuje problematice magnetismu. Zpočátku to byl experimentální výzkum v oblasti magnetismu itinerantních (delokalizovaných) elektronů v kovech. Spektrum magnetických materiálů se pak v 80. letech rozšířilo o aktinoidy (skupina čtrnácti prvků následujících za aktiniem, jejichž společným rysem je nestabilita jejich jader), které se staly hlavním předmětem spolupráce s českou výzkumnou komunitou. Především systematický výzkum monokrystalů sloučenin uranu byl rozhodující pro současné chápání základů magnetismu aktinoidů.

Osobnost Franka R. de Boera byla vždy velmi důležitá pro výzkum pevných látek na Univerzitě Karlově, právě jeho prostřednictvím získali čeští výzkumníci přístup ke špičkovým zařízením a intelektuálnímu prostředí v Amsterdamu, což v té době představovalo kontakt se světovou špičkou vůbec.

„V průběhu vědecké kariéry se profesor de Boer stal světovým odborníkem ve fyzice materiálů ve vysokých magnetických polích především díky intenzivnímu výzkumu v unikátní laboratoři na mateřské univerzitě v Amsterdamu. Spolupráce s Frankem R. de Boerem v této laboratoři přinesla do výzkumu aktinoidů na UK novou kvalitu, neboť umožnila zapojení tak vysokých magnetických polí, ve kterých jsou materiály nejen diagnostikovány, ale i přímo transformovány do nových fyzikálních stavů,“ uvedl za MFF UK profesor Vladimír Sechovský.

UK –