Prof. Rudolf Beran jmenován hostujícím profesorem

2. června 2015
Sedmnácté Kolokvium matematické sekce již tradičně hostila karlínská budova MFF UK. Hlavním přednášejícím byl statistik prof. Rudolf Beran, který při této příležitosti převzal z rukou doc. Rokyty titul hostujícího profesora, udělený rektorem Univerzity Karlovy na návrh MFF UK.

Sedmnácté Kolokvium matematické sekce již tradičně hostila karlínská budova MFF UK. Hlavním přednášejícím byl statistik prof. Rudolf Beran, který při této příležitosti převzal z rukou doc. Rokyty titul hostujícího profesora, udělený rektorem Univerzity Karlovy na návrh MFF UK.

Téma přednášky 17. Kolokvia matematické sekce znělo Nonparametric Estimation of Trend in Directional Data. Prof. Beran popsal na příkladu měření pozic severního paleomagnetického pólu v průběhu času početnou skupinu způsobů odhadu trendu, které lze ke zpracování naměřených údajů alternativně použít. Výhodou těchto odhadů trendu je fakt, že respektují specifika sférické geometrie, kterou při měření údajů tohoto typu nelze zanedbat.


prof. Rudolf Beran

Profesor R. Beran působící na University of California, Davis je předním světovým odborníkem v matematické statistice. Byl zařazen mezi tzv. highly cited scientists. Byl jedním z editorů sebraných spisů Jaroslava Hájka, které vyšly v r. 1998 v nakladatelství J. Wiley v Británii. V r. 2005 se stal čestným členem Učené společnosti ČR. Po celý zimní semestr ak. r. 2007/2008 pobýval na MFF UK, kde vedl semestrální přednášku Pokročilé partie pravděpodobnosti, matematické statistiky a náhodných procesů pro doktorandy KPMS. Přednášky byly hojně navštěvovány nejen studenty. Na katedru přijíždí téměř každoročně a jeho návštěvy jsou vždy spojeny nejen s přednáškami, ale také mnoha odbornými diskuzemi.

Hlavní oblastí výzkumu prof. Berana je asymptotická teorie odhadu, která má širokou škálu aspektů, a v mnoha z nich Rudolf Beran získal výsledky zásadního charakteru, na které navázali mnozí odborníci. Používá originální matematické metody, ale má též hluboký smysl pro výpočetní aspekty statistických procedur. Proslavil se mnoha významnými výsledky o metodách bootstrap, jackknife a Monte Carlo. Počet vyžádaných přednášek na konferencích, workshopech a seminářích jde do stovek a jejich témata se vždy týkají nových, originálních výsledků. Jelikož se vždy hlásil k české statistice, proslavil ve světě i jméno české matematiky.

- OMK -