Prof. Pultr oceněn Medailí Josefa Hlávky

19. listopadu 2014
Zámek Lužany byl v předvečer 17. listopadu opět svědkem předávání Medailí Josefa Hlávky. Ocenění v letošním roce obdržel mezi dalšími prof. Aleš Pultr z MFF UK.

Zámek Lužany byl v předvečer 17. listopadu opět svědkem předávání Medailí Josefa Hlávky. Ocenění v letošním roce obdržel mezi dalšími prof. Aleš Pultr z MFF UK.

Medaile Josefa Hlávky uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových tradičně od roku 1996 předním osobnostem vědy i umění. Rozhodující je přitom nejen celoživotní vědecká a pedagogická činnost, ale také šíření dobrého jména české vědy a v širším smyslu slova kultury v zahraničí.

V roce 2014 byli oceněni sbormistr, dirigent a pedagog AMU prof. Jiří Chvála, doc. Vladimír Hnatowicz z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, zakladatel Fakulty dopravní ČVUT v Praze prof. Petr Moos, biolog prof. Václav Vaněk z České zemědělské univerzity, a konečně prof. Aleš Pultr, dlouholetý pedagog Matematicko-fyzikální fakulty UK

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK nepřetržitě od roku 1961. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou teorie kategorií a struktur, v poslední době pak zejména otázky související s teoretickou informatikou.

Jeho více než 150 publikovaných odborných článků spadá do kombinatoriky, topologie, teorie kategorií, teorie her, algebry a dalších oblastí. Je světově uznávaným expertem v bezbodové topologii, o níž vydal spolu s prof. Jorge Picadem zásadní monografii.

Prof. Pultr ovlivnil generace studentů a kolegů svou odborností a příkladným přístupem nejen k vědeckému bádání, ale i k pedagogické práci. Je dobře znám svou perfektní přípravou na výuku, živým výkladem látky a vynikajícími učebnicovými texty. Je významnou osobností české matematiky, jedním ze zakladatelů české školy teorie kategorií, která získala světové uznání již v 60. letech 20. století

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových současně udělilo talentovaným mladým vědcům Cenu Josefa Hlávky. V letošním roce šlo o téměř pět desítek nejlepších studentů z pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladé pracovníky Akademie věd ČR.

Mezi jedenácti oceněnými studenty Univerzity Karlovy se objevila Ing. Lucie Augustovičová z Matematicko-fyzikální fakulty UK. O kvalitě její práce svědčí navíc druhé místo v soutěži o Cenu Milana Odehnala, které získala v září letošního roku.

- OMK -
(na základě materiálů iFora)