Prof. Krajíček převzal stříbrnou medaili UK

1. července 2020

Profesor Jan Krajíček z Katedry algebry MFF UK patří mezi dvanáct osobností, které minulý čtvrtek ocenil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Stříbrná medaile mu byla udělena za významné dílo v oboru algebry a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

„Velmi si vážím ocenění své vlastní alma mater a budu se snažit, abych si ocenění i nadále zasloužil,“ uvedl prof. Krajíček krátce poté, co z rukou rektora Tomáše Zimy převzal stříbrnou medaili.

Profesor Jan Krajíček je světově uznávanou osobností v matematické logice a výpočetní složitosti, zejména pak důkazové složitosti. V mezinárodně uznávaných časopisech publikoval přes 80 odborných článků, je také jediným autorem tří vysoce ceněných monografií, které vyšly v nakladatelství Cambridge University Press. Jeho práce zaznamenaly více než 1100 ohlasů podle Web of Science. Proslavil se mimo jiné objevem tzv. efektivní interpolace. Tento pojem hraje klíčovou úlohu v důkazové složitosti, důležité uplatnění pak našel také při procesu verifikace programů.

Dvanáct osobností Univerzity Karlovy včetně profesora Krajíčka převzalo medaile a pamětní listy během zasedání vědecké rady UK ve čtvrtek 25. června.

OPMK, UK, foto Vladimír Šigut