Prof. Feistauer laureátem Bolzanovy medaile

11. února 2019

Význačné akademické ocenění minulý týden obdržel prof. Miloslav Feistauer z Katedry numerické matematiky MFF UK. Z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové převzal čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách.

„Je to pro mě velká čest. Děkuji svému kolegovi z Matematického ústavu AV ČR prof. Michalu Křížkovi a řediteli tohoto ústavu dr. Jiřímu Rákosníkovi, že mě na toto ocenění navrhli. Velice si toho vážím. Tato cena patří nejen mně, ale také mým kolegům a studentům, se kterými spolupracuji. V neposlední řadě jsem vděčný své manželce, rovněž matematičce, že v naší rodině vytvořila atmosféru, která mi umožnila věnovat se naplno mému největšímu hobby – matematice,“ uvedl po převzetí Bolzanovy medaile prof. Miloslav Feistauer.

Prof. Feistauer patří mezi špičky svého oboru. Zabývá se vývojem a analýzou numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic. Tyto rovnice modelují vícerozměrné systémy a používají se k popisu jevů, jako jsou zvuk, teplo, pružnost, kvantová mechanika, proudění tekutin a další. Společně s Alexandrem Ženíškem publikoval v letech 1987–1988 v prestižním časopise Numerische Mathematik dvě průkopnické práce o numerickém řešení nelineárních eliptických problémů druhého řádu metodou konečných prvků.

Od počátku 90. let se zabýval vývojem a analýzou nových efektivních metod pro řešení Eulerových a Navierových–Stokesových rovnic popisujících proudění stlačitelných tekutin. V poslední době významně přispěl k teorii a aplikacím nespojité Galerkinovy metody kombinující výhody metody konečných objemů a metody konečných prvků. Díky dlouhodobé spolupráci se Škodou Plzeň na vývoji parních turbín nalezly jeho výsledky využití v průmyslu. Je spoluautorem patentu pro separátor vodních kapiček z mokré páry pro 1000MW turbínu v jaderné elektrárně Temelín. S kolegy z Ústavu termomechaniky AV ČR spolupracuje na výzkumu interakce proudících tekutin a elastických struktur s využitím např. při simulaci vibrací křídel letadel či proudění vzduchu v lidských hlasivkách.

Medaili Bernarda Bolzana, která nese jméno význačného českého matematika italského původu, uděluje AV ČR od roku 1995. V Matematickém ústavu AV ČR ji minulou středu převzal také francouzský matematik s českými kořeny prof. Antonín Novotný. Ten se zaměřuje na matematickou fyziku a stejně jako prof. Feistauer je odborníkem na teorii parciálních diferenciálních rovnic.

OPMK, Tisková zpráva AV ČR, Foto: Jana Plavec