Prof. Bičák obdržel Nušlovu cenu

13. prosince 2017

Česká astronomická společnost minulý pátek oslavila sté výročí svého založení. V rámci slavnostního shromáždění ocenila také celoživotní přínos prof. Jiřího Bičáka české astronomii.

Cenu Františka Nušla každoročně uděluje ČAS vědeckým osobnostem za celoživotní práci v oblasti astronomie a v příbuzných vědách. Na slavnostním shromáždění u příležitosti 100. výročí založení ČAS převzal toto nejvyšší ocenění společnosti v prostorách Velké auly Karolina prof. Jiří Bičák z MFF UK za svoji vědeckou a pedagogickou práci v oblasti teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky.

Prof. Bičák působí od roku 1964 v Ústavu teoretické fyziky (dříve katedra) MFF UK. Zabývá se obecnou teorií relativity, astrofyzikou, kosmologií a historií fyziky. V Československu v 70. letech zakládal obory relativistická astrofyzika, kosmologie a gravitační fyzika. Jako výrazná osobnost české i světové vědy spolupracuje s významnými evropskými a americkými univerzitami a je autorem desítek odborných prací. Kromě vlastního výzkumu a pedagogické činnosti se věnuje popularizaci vědy. V roce 2007 po něm byla pojmenována planetka 55844 Bičák.

Slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení ČAS proběhlo v pátek 8. 12. 2017. Důstojná připomínka uplynulých desetiletí zahrnovala kromě dalšího i rekonstrukci ustavující schůze organizace pod vedením Františka Nušla (1867 – 1951), kterého pro tuto příležitost ztvárnil herec Martin Myšička. Tradice Nušlovy ceny sahá do roku 1938, ačkoli pro současnost byla obnovena až v roce 1999.

– OMK –