Pro studium v USA je Fulbright nejlepší

30. března 2015
Fyzička Mgr. Helena Reichlová z MFF UK se stala jednou ze studentek prestižního Fulbrightova stipendia. V rámci ročního pobytu na Ohio State University využívala měřící metody, které v Čechách zatím nejsou dostupné.

Fyzička Mgr. Helena Reichlová z MFF UK se stala jednou ze studentek prestižního Fulbrightova stipendia. V rámci ročního pobytu na Ohio State University využívala měřící metody, které v Čechách zatím nejsou dostupné.

Fulbrightovo stipendium dává českým občanům příležitost věnovat se studiu, výuce nebo výzkumu v USA, českým vzdělávacím a výzkumným institucím zase přináší možnost získat amerického pedagoga nebo vědce.

Stipendium je udělováno pro humanitní, přírodovědné i technické obory a je otevřeno také přihláškám, které se zaměřují na multikulturní nebo mezioborové aspekty určité problematiky. Stipendisté se hlásí do otevřeného výběrového řízení, ve kterém se hodnotí především kvalita uchazečů a jejich projektů.

V roce 2011 se jednou ze studentek Fulbrightova stipendia stala Mgr. Helena Reichlová, doktorandka v oboru fyzika nanostruktur na MFF UK. V rámci stipendia strávila rok jako „visiting research student“ na Ohio State University v Columbu prací na projektu Developing an injected spin imaging tool based on a scanned magnetic force probe. Během stipendijního pobytu se věnovala především spintronice, tedy zkoumání spinu elektronů pro uchovávání, přenos a zpracování informací.

Americká pracovní skupina, jejíž členkou se na rok stala, využívá při provádění experimentů ve spintronice jiné měřící metody, než jaké jsou užívány v České republice. Cílem ročního pobytu bylo pomoci tyto nové metody zprovoznit a vyzkoušet jejich možnou použitelnost pro české vzorky nanostruktur.

Rozhovor s Helenou Reichlovou si můžete přečíst na Matfyz.cz

- OMK -