Předsedkyně Rady CERN v Praze

31. května 2019

V pondělí 27. května navštívila Prahu stávající předsedkyně Rady CERN prof. Ursula Bassler. Po příjezdu byla v doprovodu předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN prof. Ruperta Leitnera přijata na MŠMT zástupcem ministra dr. Pavlem Dolečkem. Dalším bodem programu pak byla diskuse s komunitou částicové fyziky ČR o vývoji strategie evropské částicové fyziky.

Setkání proběhlo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Prof. Bassler byla uvítána děkanem fakulty prof. Janem Kratochvílem a proděkanem prof. Vladimírem Baumrukem. V jejich doprovodu si s velkým zájmem prohlédla svatováclavskou rotundu. Děkan poté uvítal všechny přítomné a zahájil jednání. Účastníci zasedání otevřeně diskutovali o hlavních směrech budoucí částicové fyziky, zejména o možných projektech lineárních a kruhových urychlovačů částic. Tento celosvětový proces bude uzavřen psaným dokumentem na jaře příštího roku.

ÚČJF MFF UK, úvodní foto MŠMT ČR


Související odkazy:
Náměstek Pavel Doleček jednal s předsedkyní Rady CERN