Prázdninová škola učitelů matematiky a fyziky na Matfyzu

14. srpna 2014
Na tři desítky učitelů gymnázií a středních odborných škol letos poprvé zavítaly na MFF UK v rámci nově spuštěné Prázdninové školy učitelů matematiky a fyziky. První běh kurzu se konal v prvním prázdninovém týdnu, druhý běh skončí 15. 8. 2014.

Na tři desítky učitelů gymnázií a středních odborných škol letos poprvé zavítaly na MFF UK v rámci nově spuštěné Prázdninové školy učitelů matematiky a fyziky. První běh kurzu se konal v prvním prázdninovém týdnu, druhý běh skončí 15. 8. 2014.

Během pěti dnů mají účastníci možnost seznámit se s novinkami ve výuce matematiky a fyziky, novými metodami, učebními pomůckami. Společně s lektory řeší tematicky zaměřené příklady, využitelné v rámci vlastní výuky na střední škole. Tematické okruhy jsou věnovány příkladům, objevujícím se v soutěžích pro talentované středoškoláky z oblasti fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie.

Účastníci mají možnost navštívit pracoviště meteorologie, fyziky nízkých teplot, nukleární magnetické rezonance a seismickou stanici. Dále specializované laboratoře, například laboratoř zabývající se femtosekundovými laserovými pulsy, laboratoř elektronové mikroskopie či laboratoř mechanických vlastností materiálů.

Kromě pracovišť MFF UK byla do programu zahrnuta i návštěva Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Protože se jedná o intenzivní kurz, řeší frekventanti průběžně i testy s cvičnými úlohami či diskutují o formě výuky vybrané látky. Neméně důležitá je rovněž zpětná vazba od účastníků, která pomůže v příštích letech kurz upravit a doplnit dle potřeb pedagogů.

Tyto kurzy byly podpořeny projektem r.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028 s názvem Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, financovaným ESF a SR ČR v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Karolina Šolcová