Přání děkana k zahájení akademického roku 2023/2024

3. října 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

i když nás počasí ještě klamně vrací do letních dnů, prázdninový čas skončil a včerejším dnem začala výuka v zimním semestru. Dovolte mi, abych vás při příležitosti zahájení nového akademického roku krátce pozdravil a popřál vám hodně úspěchů v práci pedagogické, vědecké i administrativní.

V souvislosti se zahájením výuky bych chtěl říci, že počet studentů zapsaných do 1. ročníku Bc. studia je už v této chvíli o něco vyšší, než tomu bylo v loňském roce (konkrétně 691), přičemž dodatečné zápisy ke studiu ještě probíhají. Rád bych také zmínil, že po stránce vědecké se i nadále můžeme pyšnit sedmi granty ERC, které jsou v současné době řešeny na MFF UK. Potěšující přitom je, že řešení tří z nich bylo zahájeno v letošním roce.

Věřím a doufám, že rok 2023/24 bude klidnější než roky předchozí. Vývoj případů onemocnění Covid-19 v ČR po zkušenostech z let 2020–2022 nepřestáváme sledovat, a i když je pravda, že opět dochází k drobnému nárůstu nemocnosti, počet nemocných či hospitalizovaných osob není zatím nijak varovný a nevyžaduje žádný razantnější zásah typu omezení výuky či omezení přítomnosti osob na pracovišti. Je nicméně dobré si uvědomit, že onemocnění Covid-19 nějakým zázrakem nezmizelo a velmi pravděpodobně s námi setrvá jako jistý druh chřipky či jiného respiračního virového onemocnění.

Myslím si, že bychom i ke covidu měli přistupovat stejně jako k dalším zmíněným virovým chorobám. I proto je vhodné, abychom v „chřipkové“ sezoně (přesněji v dobách, kdy dojde ke zvýšenému výskytu jakéhokoli respiračního onemocnění) důsledněji dbali dobrých hygienických návyků. Jediným opatřením, ke kterému jsme tak zatím přistoupili, je to, že v průběhu září byly ke všem hlavním vchodům budov v jednotlivých lokalitách instalovány stojany s dezinfekcí, resp. stojany s nově naplněnou „čerstvou“ dezinfekcí.


Milí přátelé,

chtěl bych vám do nového akademického roku stejně jako vloni popřát, aby se pokud možno vše dělo standardně, abyste tradiční matfyzácký cvrkot zažili v co nejklasičtější jeho podobě a prožili celý rok ve zdraví a s pocitem dařící se práce.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK