Praha podpoří výzkum chatbotů

23. července 2020

Rozvoj hlasových asistentů je cílem nového výzkumného projektu, na kterém se podílejí vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a experti z pražské technologické firmy Agnostix.

Projekt uspěl v grantové soutěži Pražský voucher, kterou vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy.

Řada zařízení umožňuje hlasové ovládání, ať už jde o mobilní telefony, počítače, různé domácí asistenty nebo také auta. Většina současných dialogových systémů však dokáže reagovat pouze na jednoduché a krátké povely.

„Cílem projektu je umožnit návrh a tvorbu složitějších a přirozenějších dialogů s podporou větvení a podmínek,“ říká dr. Ondřej DušekÚFALu, který se dlouhodobě zabývá strojovým učením. Pro efektivní vedení dialogu budou kombinována pravidla a statistické přístupy tak, aby se dialogový systém vypořádal s komplikovaným dialogem o několika tématech najednou a zároveň se mohl postupně zlepšovat na základě interakcí s uživateli.

Jako tréninková data poslouží dialogy z oblasti internetového bankovnictví, výsledek však bude možné přenést i na další témata. „Z malého množství ukázkových dialogů chceme naučit systém správně reagovat v různých situacích, tj. rozpoznat smysl uživatelova sdělení, vybrat správnou reakci a tu přenést do srozumitelné a přirozené odpovědi,“ přibližuje dr. Dušek.

Na zavádění chatbotů a virtuálních asistentů do praxe se specializuje firma Agnostix. Její produkty využívají zejména klienti z řad bank, pojišťoven a telefonních operátorů. „Již několik let pracujeme na řešení z oblasti umělé inteligence, které uživatelům zprostředkuje komfortní zážitek hlasového ovládání pro samostatné zvládnutí různých agend od nakupování na internetu až po ovládání osobních financí nebo jiných složitých procesů, kde je obvykle nutná dodatečná lidská asistence,“ nastiňuje možnosti využití chatbotů zakladatel společnosti Agnostix Martin Franc.

Protože zákazníci potřebují mít detailní přehled nad chováním systému v průběhu dialogu, je součástí projektu také výzkum různých metod pro grafické a textové notace a modely dialogů a jejich ověřování. „Od společného projektu si slibujeme nejen posun v oblasti rozvoje samotných hlasových asistentů, ale zejména metod, jak tyto asistenty navrhovat – přehledně popisovat jejich chování, úspěšně je provozovat a dále rozvíjet jejich schopnosti,“ dodává Franc.

–OFSKP, OPMK–