Praha bude hostit ICHEP 2020

15. srpna 2016
ICHEP (International Conference on High Energy Physics) je nejvýznamnější oborovou konferencí, která probíhá vždy jednou za dva roky. Jubilejní 40. ročník proběhne v roce 2020 v Praze.

ICHEP (International Conference on High Energy Physics) je nejvýznamnější oborovou konferencí, která probíhá vždy jednou za dva roky. Jubilejní 40. ročník proběhne v roce 2020 v Praze.

Konference probíhají pod záštitou Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku (IUPAP), která zvolila jako místo konání pro rok 2020 Prahu. Upřednostnila tak společný návrh pražských pracovišť, přednesený doc. Zdeňkem Doležalem z ÚČJF MFF UK, před návrhem edinburské univerzity. Pro rok 2018 patří pořadatelství jihokorejskému Soulu.

Letošní konference ICHEP 2016 v Chicagu se zúčastnilo přes 1 400 fyziků z celého světa. Česká pracoviště zastupovalo deset fyziků (pět z MFF UK), kteří přednesli čtyři referáty a prezentovali čtyři postery. Celkem 600 příspěvků a 500 posterů představilo nové výsledky z mnoha experimentů a také první nové výsledky z letošního běhu cernského urychlovače LHC.

Drtivá většina výsledků je ve výborné shodě se standardním modelem a znamená výrazné zpřesňování našich znalostí. Jelikož však standardní model z mnoha důvodů neaspiruje na finální teorii, případné odchylky od něj (tzv. signály fyziky „za standardním modelem“) mohou ukázat směr dalšího rozvoje teorie.

Dosud pozorované odchylky od standardního modelu nejsou statisticky významné. Ani existence rezonance při 750 GeV, jejíž náznaky byly pozorovány v datech z roku 2015, nebyla novými výsledky potvrzena.

ICHEP prezentuje a shrnuje nejvýznamnější výsledky z oblasti fyziky vysokých energií a je východiskem diskusí o perspektivách na další léta.

Doc. Jiří Dolejší
Doc. Zdeněk Doležal
– OMK –