Pozdrav děkana

1. října 2013
V novém akademické roce uvítal všechny studenty děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Upozornil na některé aktivity připravené pro studenty a popřál mnoho úspěchů ve studiu.

Milé studentky, milí studenti,

na začátku školního roku 2013/2014 bych vám rád popřál hodně úspěchů ve studiu na Matfyzu. Začínajícím prvákům rychlou orientaci v zápisu předmětů i v seznámení se s vysokoškolským způsobem studia, těm starším dobrou volbu tématu bakalářské či diplomové práce, všem pak pevné nervy, klid a i ten případný kousek štěstí při zkouškách.

Pokud vás studium bude bavit, má pro vás Matfyz připravenou nabídku odborných aktivit nad rámec standardních studijních plánů. Zkuste se zapojit do řešitelských nebo programovacích soutěží, například do soutěže SVOČ. Můžete také získat SFG – studentský fakultní grant – díky kterému fakulta finančně podpoří vaše výzkumné téma. Nenechávejte tyto možnosti uplatnění své tvůrčí činnosti ležet ladem.

V nadcházejícím semestru nového školního roku pro vás fakulta připravila zajímavé akce, které mají ambici otřást zažitým pohledem na matfyzáka jako na pouhý stroj na čísla. Termín přihlášek na dvě z nich vyprší během nejbližších týdnů:

  • do 4. října 20131 můžete poslat své fotografie do soutěže FotoFest 2013, (cena děkana MFF UK pro autory z akademické obce MFF UK je určena také studentům),
  • do 18. října 2013 se můžete přihlásit do turnajů Děkanského sportovního dne, který se bude konat 23. října 2013 (pozor, chcete-li si to rozdat ve čtyřboji s děkanem a proděkany, přihlaste se do 11. října 2013), více zde.

Pokud už jste se v životě nasoutěžili dost a teď byste chtěli organizovat soutěže pro ty mladší, kontaktujte organizační týmy jednotlivých korespondenčních seminářů. Pro opravdové zájemce se práce v nich jistě najde, viz zde. Prací pro korespondenční semináře pomůžete propagovat Matfyz mezi potenciálními zájemci o studium.

V každém případě vám všem přeji, ať je pro vás rok 2013/2014 na Matfyzu zajímavý, užitečný i zábavný.

Jan Kratochvíl

váš děkan


1 Uzávěrka soutěže byla prodloužena do 13. 10. 2013 (pozn. red.)