Poděkování zaměstnancům a studentům MFF UK

4. září 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

rád bych se s vámi rozloučil po osmiletém působení ve funkci děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pro mne to rozhodně byly roky zajímavé. Vážil jsem si důvěry, kterou ve mne Akademický senát MFF UK vložil před osmi lety, a potěšilo mne, že do druhého období jsem byl zvolen téměř všemi hlasy hlasujících senátorů. Stát v čele jedné z nejvýznamnějších vědecko-pedagogických institucí v České republice byla pocta i závazek. Otevřeně musím říci, že mnohokrát jsem byl překvapen úkoly, které jsem v této funkci řešil, a to až do posledních dnů svého funkčního období.

Jsem přesvědčen, že naše fakulta za těch osm let prošla významným vývojem. Nadále je podle všech různých a různorodých hodnocení jednou z nejúspěšnějších a nejvýkonnějších vědeckých institucí v České republice a umisťuje se na předních, většinou prvních, místech žebříčků vzdělávacích institucí. Naši studenti a absolventi získávají ceny v různých soutěžích a uplatňují se v zajímavých pracovních pozicích. Fakulta rozšířila své řady o vynikající pracovníky, řešitele prestižních ERC grantů či projektů PRIMUS.

Internacionalizaci fakulty výrazně pomohlo nejen přijímání zahraničních pracovníků a postdoků, ale také otevření studijních programů v anglickém jazyce. V tomto kontextu jsem nesmírně potěšen tím, že po informatice a matematice se právě v těchto dnech fyzikální sekce fakulty rozhodla od akademického roku 2021/2022 otevřít anglické studium v některých svých magisterských programech.

Byla dokončena řada stavebních prací. Kromě rozšíření prostor v podkroví malostranské budovy a opláštění objektů v Troji to byla především dlouhotrvající, ale nakonec úspěšným otevřením zakončená výstavba pavilonu IMPAKT. Přístrojové vybavení zakoupené pro fyzikální pracoviště převážně z prostředků operačních projektů přináší možnosti špičkového výzkumu především v experimentálních oborech.

Za všechny tyto úspěchy vděčí fakulta všem svým studentům, akademickým i neakademickým pracovníkům a v neposlední řadě též proděkanům a koordinátorům, členům kolegia děkana. Rád a velmi jim, a vám všem, za všechnu poctivou práci na poli vědy a vzdělávání děkuji.

Zvláště poslední půlrok znamenal pro nás pro všechny naprosto nečekanou výzvu. Chci proto poděkovat opět všem pracovníkům a studentům za to, jak fakulta s klidem a rozvahou prošla první vlnou koronavirové pandemie. Již teď je jasné, že ta bude ovlivňovat způsob výuky a vědecké práce i nadále a že na nastupující vedení fakulty čekají další nelehká rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že nový děkan, doc. Mirko Rokyta, má díky svému osmiletému působení v roli sekčního proděkana, ale nejen díky němu, ty nejlepší předpoklady náročnými časy, které nás čekají, fakultu provést. Přeji mu hodně sil, pevných nervů a, bude-li třeba, i potřebnou dávku štěstí do budoucích let.

Těším se na setkávání s vámi při různých fakultních akcích, ať již odborných nebo společenských. Vždyť i pro mne, jako pro všechny z vás, platí „Jednou Matfyzák, navždy Matfyzák“.

Jan Kratochvíl
děkan