Počet řešitelů Náboje roste

20. dubna 2016
V pátek 15. dubna proběhlo mezinárodní kolo matematické soutěže Náboj. Účastníků od loňského roku opět přibylo, a tak se mladí matematici přesunuli z MFF UK do prostornějšího Kongresového centra na Vyšehradě.

V pátek 15. dubna proběhlo mezinárodní kolo matematické soutěže Náboj. Účastníků od loňského roku opět přibylo, a tak se mladí matematici přesunuli z MFF UK do prostornějšího Kongresového centra na Vyšehradě.

Populární matematické soutěže Náboj se letos zúčastnilo jenom z Česka 261 pětičlenných týmů. Celkový počet týmů ze šesti zemí (Česko, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko) se letos vyšplhal na 750. Zájem o soutěž v ČR v porovnání s loňským rokem (192 přihlášených týmů) opět vzrostl.

V kategorii Junioři na republikové úrovni zvítězil tým z Gymnázia J. G. Jarkovského ve složení Adam Dejl, Ondřej Dvořák, Pavel Hudec, Tadeáš Němec a Jakub Peleška. V mezinárodním žebříčku se svým výsledkem 37 bodů obsadili 11. místo. První místo v kategorii Senioři vybojoval tým z Gymnázia Opatov ve složení Filip Bialas, Robert Černý, Jan Hečko, Petr Jaroschy a Anna Suchánková. Ti se v celkovém hodnocení umístili na 9. příčce.

Matematická soutěž Náboj má svá specifika oproti jiným kláním v ČR i zahraničí. Kombinuje totiž práci v týmu se znalostmi, ale neméně důležitá je také intuice a pohybová zdatnost, neboť se hraje o čas. Není tak žádným výjimečným jevem, když kolem vás soutěžící s příkladem prosviští rychlostí zasluhující pokutu od dopravní policie. Největším „destruction derby“ je potom závěrečná fronta řešitelů v poslední minutě. U stolku, kde se odevzdávají příklady, je v tu chvíli situace krajně nepřehledná.

Za MFF UK promluvil k řešitelům doc. Mirko Rokyta, který v krátké prezentaci představil zajímavé příklady nejenom o pravděpodobnosti. Zároveň tlumočil pozdravy děkana fakulty prof. Jana Kratochvíla, který se nemohl zúčastnit osobně, ačkoli považuje setkání tisíce mladých matematiků a matematiček za mimořádně cenné a pozoruhodné.


Výsledky Náboje 2016
Kategorie Junioři

1. Gymnázium J. G. Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, ČR
Adam Dejl (2), Ondřej Dvořák (2), Pavel Hudec (2), Tadeáš Němec (2), Jakub Peleška (2) – 37 bodů

2. Gymnázium M. Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec, ČR
Berenika Čermáková (2), Tomáš Křižák (1), Jiří Nábělek (2), Michaela Svatošová (0), Bára Tížková (2) – 36 bodů

3. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, B, ČR
Danil Koževnikov (2), Antonín Drdácký (2), Sára Elichová (1), Michaela Svatošová (2), Martin Kunz (2) – 35 bodů

Kategorie Senioři

1. Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4, B, ČR
Filip Bialas (3), Robert Černý (3), Jan Hečko (4), Petr Jaroschy (4), Anna Suchánková (4) – 34 bodů

2. Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc – Hejčín, ČR
David Charvot (4), Tomáš Kalva (3), David Procházka (3), Pavel Turek (3), Lubomír Wiedermann (3) – 33 bodů

3. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 – Smíchov, B, ČR
David Žáček (3), Daniel Pišťák (4), Ester Sgallová (4), Jakub Matějka (3), Sebastian Duarte (3) – 31 bodů


Kompletní výsledky letošního Náboje spolu se zadáním soutěžních úloh najdete na webových stránkách soutěže.

– OMK –